naar top
Gemeente Dendermonde

Nieuwe inrichting voor Heidestraat

Naar aanleiding van meldingen uit de Heidestraat over de parkeerdruk en de verkeerssituatie, heeft de dienst mobiliteit een analyse gemaakt van de problematiek. Ze hebben een aantal voorstellen uitgewerkt om de situatie te verbeteren.

Participatie van de inwoners

Tijdens een digitaal infomoment op dinsdag 11 januari 2022 om 20 uur (omwille van coronamaatregelen) werden deze voorstellen toegelicht aan de inwoners. De presentatie die getoond werd, kan je nog lezen - zie onderaan pagina 'Downloads'. 

Daarin werden o.a. de volgende zaken besproken:

  • problematiek rond foutief (hinderlijk en gevaarlijk) parkeren;
  • beperkte zichtbaarheid en bijhorende gevaren bij het uitrijden van de Heidestraat richting Bevrijdingslaan;
  • resultaten van verkeerstellingen in Appels;
  • concept voor het invoeren van éénrichtingsverkeer, gecombineerd met een fietsstraat (op korte termijn)
  • concept voor een woonerf (op lange termijn).

We hebben de input van de aanwezigen verwerkt en een proefproject uitgewerkt voor het gedeelte van de Heidestraat tussen de Bevrijdingslaan en Heidepark. Er werd overeengekomen om het concept voor een fietsstraat en eenrichtingsverkeer via een proefopstelling uit te testen. 

Proefopstelling vanaf augustus 2022 gedurende 6 maanden

De proefopstelling werd begin augustus 2022 opgesteld en zal nu gedurende een testperiode uitgetest worden door de inwoners en gebruikers.

De proefopstelling omvat een fietsstraat en eenrichtingsverkeer.

  • Het concept fietsstraat houdt in dat de snelheid beperkt is tot max. 30 km/u en auto’s geen fietsers mogen inhalen.
  • Het eenrichtingsverkeer geldt van de Bevrijdingslaan richting Heidepark. Uitzondering is voorzien op die rijrichting voorzien voor fietsers, bromfietsers klasse A en P (speed pedelecs).

Parkeren

Volgens het standaard verkeersreglement (de wegcode) kan er o.a. niet geparkeerd worden:

  • wanneer er minder dan 1,5 meter vrije ruimte voor voetgangers vrij blijft op de berm;
  • wanneer er minder dan 3 meter rijweg over blijft.

Omdat veel mensen niet op de hoogte blijken te zijn van deze specifieke regels uit het verkeersreglement, zal via signalisatie bijkomend duidelijk gemaakt worden waar er wél en waar er niet kan geparkeerd worden. 

Testfase, opmerkingen en evaluatie

Tijdens een eerste fase zal vooral gesensibiliseerd worden door de lokale politie bij overtredingen tegen het rijden in de verkeerde rijrichting en bij foutief parkeren. Nadien zal er ook effectief geverbaliseerd worden.

De proefopstelling die ingericht werd in augustus, zal minstens een half jaar lang in voege blijven en nadien geëvalueerd worden. Er zullen tijdens die periode ook nieuwe verkeerstellingen gehouden worden om de mogelijke verschuivingen van verkeersdruk naar omliggende straten in kaart te brengen. We koppelen deze bevindingen ook opnieuw met de bewoners terug alvorens een definitieve keuze wordt gemaakt over het al dan niet behouden van de maatregelen.

In de tussentijd kan je opmerkingen doorsturen naar mobiliteit@dendermonde.be. Die zullen dan meegenomen worden bij de evaluatie.