naar top
Gemeente Dendermonde

Nieuwe inrichting voor Heidestraat

Naar aanleiding van meldingen uit de Heidestraat over de parkeerdruk en de verkeerssituatie, heeft de dienst mobiliteit een analyse gemaakt van de problematiek (2021). Ze hebben een aantal voorstellen uitgewerkt om de situatie te verbeteren.

Participatie van de inwoners

Tijdens een digitaal infomoment op dinsdag 11 januari 2022 om 20 uur werden deze voorstellen toegelicht aan de inwoners. De presentatie die getoond werd, kan je nog lezen - zie onderaan pagina 'Downloads'. 

Daarin werden o.a. de volgende zaken besproken:

  • problematiek rond foutief (hinderlijk en gevaarlijk) parkeren;
  • beperkte zichtbaarheid en bijhorende gevaren bij het uitrijden van de Heidestraat richting Bevrijdingslaan;
  • resultaten van verkeerstellingen in Appels;
  • concept voor het invoeren van eenrichtingsverkeer, gecombineerd met een fietsstraat (op korte termijn)
  • concept voor een woonerf (op lange termijn).

We hebben de input van de aanwezigen verwerkt en een proefproject uitgewerkt voor het gedeelte van de Heidestraat tussen de Bevrijdingslaan en Heidepark. Er werd overeengekomen om het concept voor een fietsstraat en eenrichtingsverkeer via een proefopstelling uit te testen. 

Proefopstelling vanaf augustus 2022 

De proefopstelling werd begin augustus 2022 opgesteld voor een ruime testperiode voor inwoners en gebruikers. 

De proefopstelling omvat een fietsstraat en eenrichtingsverkeer.

  • Het concept fietsstraat houdt in dat de snelheid beperkt is tot max. 30 km/u en auto’s geen fietsers mogen inhalen.
  • Het eenrichtingsverkeer geldt van de Bevrijdingslaan richting Heidepark. Uitzondering is voorzien op die rijrichting voorzien voor fietsers, bromfietsers klasse A en P (speed pedelecs).

Parkeren

Volgens het standaard verkeersreglement (de wegcode) kan er o.a. niet geparkeerd worden:

  • wanneer er minder dan 1,5 meter vrije ruimte voor voetgangers vrij blijft op de berm;
  • wanneer er minder dan 3 meter rijweg over blijft.

Omdat veel mensen niet op de hoogte blijken te zijn van deze specifieke regels uit het verkeersreglement, zal via signalisatie bijkomend duidelijk gemaakt worden waar er wél en waar er niet kan geparkeerd worden. 

Verkeersmaatregelen definitief

De gemeenteraad besliste op 4 juli dat de verkeersmaatregelen in de Heirstraat definitief worden.
De straat werd heringericht als fietsstraat en er werd eenrichtingsverkeer ingesteld in een bepaald gedeelte. Deze aanpassingen zullen definitief blijven bestaan.
Voor de zones waar parkeren volgens de wegcode is toegestaan, zal er passende signalisatie worden geplaatst om duidelijk aan te geven waar parkeermogelijkheden zijn, zodat het voor iedereen helder is.