naar top
Gemeente Dendermonde

Dienst mobiliteit en verkeer

De dienst mobiliteit en verkeer streeft naar een gezond evenwicht tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit, met aandacht voor alle verplaatsingswijzen.

We streven naar een verbeterde doorstroming op goed georganiseerde wegen enerzijds en een betere verkeersleefbaarheid in woonstraten anderzijds. Hierbij hanteren we het STOP-beginsel.

Het STOP-beginsel is vastgelegd door de Vlaamse overheid in het mobiliteitsdecreet en moet door steden en gemeenten mee verankerd worden in het lokale mobiliteitsbeleid. STOP staat voor de rangorde van vervoersvormen, die vertrekt vanuit de Stappers (voetgangers), Trappers (fietsers) en het Openbaar (collectief) vervoer en eindigt bij de ‘minst duurzame mobiliteitsvorm’ voor lokale verplaatsingen: de Personenwagen. De rangorde stelt de belangen en de veiligheid van de zwakste weggebruikers voorop.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Contact en openingsuren

Dienst mobiliteit en verkeer

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 42
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.