naar top
Gemeente Dendermonde

Peter-/meterschap van een waardevol grafmonument

Stad Dendermonde beslist welke grafmonumenten in aanmerking komen voor peter-/meterschap. De stad blijft eigenaar van het grafmonument.

Voor wie?

  • Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen peter-/meterschap over een grafmonument op een Dendermondse begraafplaats aanvragen.
  • Nabestaande(n) in de eerste of tweede graad van de overledene(n), die begraven ligt of liggen in het betrokken graf, kunnen geen aanvraag indienen tot peter-/meterschap. Nabestaande in eerste of tweede graad kunnen mits het betalen van de retributie de concessie verlengen en de nieuwe concessiehouder worden.

Voorwaarden?

  • Het is een keldergraf of een grondgraf.
  • Het is een graf van een persoon van lokaal of bovenlokaal historisch belang.
  • Het graf is waardevol.
  • De staat van het graf is in die mate dat instandhoudingswerken volstaan.

Hoe aanvragen?

De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst begraafplaatsen, Franz Courtensstraat 11 9200 Dendermonde. Dit moet gebeuren via het aanvraagformulier (zie downloads onderaan deze pagina).

Prijs?

Het peter-/meterschap van een graf van een historisch belangrijke Dendermondenaar is kosteloos.

Afhandeling?

Het peter-/meterschap wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar en kan 1 keer stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde periode en is altijd opzegbaar door de aanvrager, het lokaal bestuur Dendermonde of de concessiehouder. De opzegtermijn is vastgesteld op 6 maanden.

Contact

Dienst burgerlijke stand

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 55
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

  • Graf