Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest wordt toegekend aan een woning die voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen: ze moet veilig en gezond zijn en basiscomfort bieden. 

De eigenaar of verhuurder van een huurwoning kan de conformiteit aan de normen laten nagaan en laten vastleggen in een officiële verklaring van de gemeente. Hiermee wordt bevestigd dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Let op: het conformiteitsattest vormt geen huurvergunning. Het kan wel als bewijselement in een strafprocedure gebruikt worden. 

In principe blijft het attest 10 jaar geldig. Het attest vervalt echter na besluit van de burgemeester als er vaststelling is van ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, onaangepaste bewoning of overbewoning. 

Hoe aanvragen?

1. Via e-mail

  • Download het aanvraagformulier en vul het in (zie 'Downloads').
  • Mail het ingevulde aanvraagformulier naar: woonwinkel@dendermonde.be

2. Via post

  • Download het aanvraagformulier en vul het in (zie 'Downloads').
  • Stuur het op met de post naar 'Stadsbestuur Dendermonde, Woonwinkel, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.

Prijs?

56 EUR voor het afleveren van een conformiteitsattest. 

Afhandeling?

Het college van burgemeester en schepenen doet binnen de 60 dagen na uw aanvraag uitspraak aan de hand van een technisch verslag.