naar top
Gemeente Dendermonde

Conformiteitsattest

Een conformiteitsattest is een officieel document dat wordt toegekend aan een woning die voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen: ze moet veilig en gezond zijn en basiscomfort bieden. 

De eigenaar of verhuurder van een huurwoning kan op vrijwillige basis de conformiteit aan de normen laten nagaan en laten vastleggen in een officiële verklaring van de gemeente. Hiermee wordt bevestigd dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is.
Let op: het conformiteitsattest vormt geen huurvergunning. Het kan wel als bewijselement in een strafprocedure gebruikt worden. 

In principe blijft het conformiteitsattest 10 jaar geldig. 
De geldigheid van het conformiteitsattest wordt beperkt tot 5 jaar indien de woning gebreken vertoont die betrekking hebben op vochtschade of de woning 4 of meer gebreken van categorie I vertoont. 

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

 • aan de woning grondige renovatiewerken worden gedaan;
 • de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard;
 • de Wooninspectie een proces-verbaal voor de woning opmaakt. 

Hoe aanvragen?

1. Online

2. Via e-mail

 • Download het aanvraagformulier en vul het in (zie 'Downloads').
 • Mail het ingevulde aanvraagformulier naar: woonwinkel@dendermonde.be

3. Via post

 • Download het aanvraagformulier en vul het in (zie 'Downloads').
 • Stuur het op met de post naar 'stad Dendermonde, Woonwinkel, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.

Prijs?

De vergoeding voor de afgifte of weigering van een conformiteitsattest staat vast op: 

 • 90 euro voor een zelfstandige woning; 
 • 90 euro per kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer met een maximum van
  1 775 euro per gebouw. 

Afhandeling?

Na de aanvraag zal een woningcontroleur van de gemeente langsgaan in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Vanaf de datum van jouw aanvraag heeft de burgemeester 60 dagen tijd om aan de hand van een conformiteitsonderzoek en het technisch verslag van de woningcontroleur een beslissing te nemen. 

Als de burgemeester het conformiteitsattest weigert of na 60 dagen geen beslissing heeft genomen, dan kan je een conformiteitsattest aanvragen bij de afdeling Premies en Woningkwaliteit van Wonen in Vlaanderen (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel). Je hebt hiervoor 30 dagen tijd (vanaf de weigering van het conformiteitsattest of vanaf het einde van de beslissingstermijn van de burgemeester). 

Contact

Woonwinkel

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 20
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

 • Dendermonde vernieuwt lokaal toewijzingsreglement voor sociale woningen