Echtscheiding in het buitenland

U kunt een echtscheiding die uitgesproken werd in het buitenland laten inschrijven in de Belgische bevolkingsregisters en/of overschrijven in de registers van de dienst burgerlijke stand, als er voldaan is aan de wettelijke voorwaarden. 

Hoe aanvragen?

Maak telefonisch (052-52 9200) een afspraak om langs te komen bij de dienst burgerlijke stand. 

Wat meebrengen?

Als minstens een van de 2 ex-partners Belg is:

Een origineel volledig vonnis met de vermelding wanneer het vonnis definitief is geworden (= in kracht van gewijsde is gegaan), samen met een originele echtscheidingsakte. Beide documenten moeten voorzien zijn van de vereiste legalisatie en een vertaling naar het Nederlands.

Als geen van beide ex-partners Belg is:

Een originele echtscheidingsakte. Deze akte moet voorzien zijn van de vereiste legalisatie en een vertaling naar het Nederlands.

Prijs?

Gratis

Afhandeling?

U biedt zich aan met de correcte documenten bij de dienst burgerzaken van uw woonplaats.