Echtscheidingsakte

Een echtscheidingsakte vermeldt alle gegevens over een echtscheiding. Als u een echtscheidingsakte aanvraagt, krijgt u een eensluidend verklaarde kopie van de originele echtscheidingsakte. Een afschrift van de echtscheidingsakte kan enkel afgeleverd  worden door de gemeente waar het huwelijk plaatsvond.

Voor wie?

Een afschrift van de echtscheidingsakte kan aangevraagd worden door: 

  • De persoon op wie de akte betrekking heeft, zijn of haar echtgenoot/echtgenote, zijn of haar ouders, kinderen, wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke erfgenamen
  • De openbare overheden
  • Notarissen en advocaten.

Opgelet: als u een akte van minder dan 100 jaar oud nodig hebt voor genealogie, moet u toestemming hebben van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde. U voegt deze toestemming bij uw brief.

Hoe aanvragen?

1. Online
Online aanvragen

2. In de Stadswinkel

Neem een ticket aan de ticketzuil en wij helpen u verder.

3. Akten van meer dan 100 jaar oud

Opgelet: voor akten die meer dan 100 jaar oud zijn, contacteert u best het stadsarchief

Wat meebrengen?

Uw identiteitskaart

Prijs?

Gratis, met uitzondering van genealogische opzoekingen.

Afhandeling?

  • Bij een aanvraag online op een 'veilige' manier, dat wil zeggen met EID-kaartlezer,  Itsme, token … en indien de akte reeds digitaal beschikbaar is, dan kan het document onmiddellijk afgeprint worden.
  • Bij een aanvraag online op een 'niet-veilige manier' dus manueel ingevuld, wordt het uittreksel ten laatste 2 werkdagen na de aanvraag naar uw adres opgestuurd. 
  • Bij een aanvraag in de Stadswinkel wordt het uittreksel ten laatste 2 werkdagen na de aanvraag naar uw adres opgestuurd of u kunt het persoonlijk komen afhalen in de Stadswinkel.

Contact

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
Fax
BE 0207.445.584
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u.
Morgen gesloten

Dienstverlening zonder afspraak