naar top
Gemeente Dendermonde

Wilsverklaring euthanasie

Je kan een wilsverklaring afleggen waarin je aangeeft dat een arts euthanasie moet toepassen als je in een onomkeerbare coma terechtkomt.

Voorwaarden?

Een wilsverklaring is geldig als ze:

  • opgesteld is volgens het wettelijk voorgeschreven modelformulier (zie 'Downloads')
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens een meerderjarige geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Hoe aanvragen?

  1. Vraag het blanco invulformulier op afspraak bij de dienst burgerlijke stand of download het aanvraagformulier (zie 'Downloads'). 
  2. Kom - persoonlijk - met het ingevulde aanvraagformulier op afspraak bij de dienst burgerlijke stand. 

Maak een afspraak

Wat meebrengen?

  • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring (zie 'Downloads')
  • Identiteitskaart 

Prijs?

Gratis 

Afhandeling?

Je kan de wilsverklaring op ieder ogenblik herzien of intrekken.

Alle wilsverklaringen inzake euthanasie die geregistreerd werden vanaf 2 april 2020 zijn onbeperkt geldig.

Alle wilsverklaringen inzake euthanasie die voor deze datum werden opgemaakt zijn geldig voor vijf jaar vanaf de datum van registratie.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Contact

Dienst burgerlijke stand

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 55
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

  • Formulier invullen