naar top
Gemeente Dendermonde

Aangifte huwelijk

Voor het burgerlijk huwelijk kan plaatsvinden, moeten de aanstaande echtgenoten persoonlijk aangifte doen van het naderende huwelijk. Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van huwelijksaangifte op. 

Door wie?

De aanstaande echtgenoten moeten de aangifte persoonlijk - samen of afzonderlijk - doen. Indien je alleen komt, breng dan een handgeschreven volmacht en de identiteitskaart van jouw aanstaande echtgenoot mee. 

Voorwaarden?

 • Jij en jouw partner zijn minimum 18 jaar oud. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
 • Beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • Huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed-of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De Koning kan, om gewichtige redenen dit verbod opheffen (na dat je een verzoek aan de Minister van Justitie richt).
 • Het huwelijk kan voltrokken worden tussen personen van hetzelfde of van een verschillend geslacht. 
 • Iemand die reeds gehuwd is, kan geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen, zelfs als hun eigen nationaliteitswet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • Niet-Belgen worden behandeld volgens hun persoonlijk statuut. Hun eigen wetgeving is daardoor van toepassing op de verschillende voorwaarden. 
 • Een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op de totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.
 • Het burgerlijk huwelijk moet altijd voorafgaan aan het religieus huwelijk.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wetgeving. 

Hoe aangeven? 

Kom na afspraak langs bij de dienst burgerlijke stand.

Maak een afspraak voor de aangifte van een huwelijk

 • De huwelijksaangifte gebeurt in de woonplaats van een van de huwelijkskandidaten waar ook het huwelijk afgesloten zal worden.
 • De aangifte kan minimum 14 dagen en maximum 6 maand en 14 dagen voor het huwelijk gebeuren.
 • De aangifte kan pas gebeuren als alle nodige documenten en informatie in het bezit zijn van én goedgekeurd zijn door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Neem dus ongeveer 7 maanden voor uw huwelijk contact op met de dienst burgerlijke stand. Zo kan de dienst alle nodige documenten (eventueel bij andere gemeenten) verzamelen voor de samenstelling van het huwelijksdossier. De akte van aangifte van een huwelijk wordt slechts opgemaakt wanneer alle vereiste documenten in orde zijn.

Reserveer je huwelijksdag (maximaal 1 jaar vooraf)

Voorwaarden: beide partners hebben de Belgische nationaliteit en beide partners zijn in België geboren

stuur een email naar burgerlijke.stand@dendermonde.be en vermeld:

 • de gewenste datum en uur dat je wil reserveren, het uur wordt vastgelegd op basis van chronologie.
 • naam en rijksregisternummer van beide partners

De huwelijken worden steeds aansluitend op elkaar gepland.
Je reservatie is pas voltooid na bevestiging via email van de Burgerlijke stand.

Vraag inlichtingen als één van beiden niet in België geboren is en/of niet de Belgische nationaliteit heeft.

 

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaarten van beide partners (of attest van verlies)
 • Eigenhandig geschreven volmacht van de afwezige partner

Prijs?

Huwelijksboekje: 20 EUR

Tarieven huwelijk

Opgelet: het verschuldigde bedrag dient meteen betaald te worden bij de aangifte. Bancontact of cash.

Afhandeling?

Pas nadat de akte van huwelijksaangifte opgesteld en ondertekend is, staat de huwelijksdatum en het precieze uur vast. 

Contact

Dienst burgerlijke stand

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 55
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.