naar top
Gemeente Dendermonde

Kosteloze grondafstand en afstand van meerwaarde

In de verleende omgevingsvergunning staat vermeld of er al dan niet grond in het openbaar domein moet worden opgenomen. Als er grond in het openbaar domein moet worden opgenomen, zal de grondeigenaar een eenzijdige verbintenis tot kosteloze grondafstand moeten onderschrijven als last bij de omgevingsvergunning. 

Afstand van meerwaarde wordt bij een omgevingsvergunning als last opgelegd wanneer de woning bezwaard is met een goedgekeurde rooilijn en de woning niet wordt afgebroken. Dit betekent dat de eigenaar afstand doet van de meerwaarde die ontstaat na uitvoering van de vergunde werken, gesteld dat de woning ooit onteigend zou worden.

Hoe aanvragen?

1. Via e-mail

 • Download het aanvraagformulier en sla het op je pc op (zie 'Downloads').
 • Mail het ingevulde formulier met de nodige bijlagen naar: topografie@dendermonde.be.

2. Via post

 • Download het aanvraagformulier (zie 'Downloads').
 • Stuur het met de nodige bijlagen op met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, loket topografie, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.

3. Indienen in de Stadswinkel

 • Download het aanvraagformulier (zie 'Downloads').
 • Breng het ingevulde aanvraagformulier met de nodige bijlagen binnen in de Stadswinkel.

4. Bij het loket topografie

 • Hier kan je meer uitleg krijgen en nazicht van je dossier en plannen.
 • Download het aanvraagformulier (zie 'Downloads').
 • Breng het ingevulde aanvraagformulier en de nodige bijlagen mee naar het loket topografie
 • Dit kan enkel na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Afhandeling?

 • Het loket topografie kijkt jouw dossier na en laat aan de dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling weten als er aan de last voldaan is.
 • De dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling legt dit voor aan het college en laat je per brief weten wanneer er aan de last voldaan is.
 • Daarna kan je starten met de werken.

Contact

Loket topografie

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 31
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u.
Morgen gesloten

Aandacht bij jouw bezoek! Bescherm jezelf en de anderen, respecteer de afstand van 1,5 m.