Aangifte overlijden

Het overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de dienst burgerlijke stand van de plaats waar de persoon is overleden. Dit is enkel mogelijk op afspraak.

Maak een afspraak

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten, maar u kunt dit ook zelf doen door na afspraak langs te komen aan het loket van de dienst burgerlijke stand. Om er zeker van te zijn dat u over alle noodzakelijke gegevens beschikt op het moment dat u langskomt, vult u best vooraf het inlichtingenblad in. Klik op 'Online aangeven', vul de gegevens in en klik op 'Verzenden'. Print het ingevuld formulier af (nadat u het heeft verzonden) af en breng het mee, samen met alle noodzakelijke documenten. 

Online aangeven

Wat meebrengen?

 • Overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven - model III C
 • Identiteitskaart van de overledene en indien van toepassing paspoort
 • Identiteitskaart van de aangever
 • Trouwboekje van de overledene
 • Rijbewijs van de overledene
 • Een laatste wilsbeschikking van de overledene en indien van toepassing een toelating tot begraven
 • Formulier II met vermelding 'natuurlijke doodsoorzaak'
 • Eventueel een crematieaanvraag met een afschrift recto/verso van de identiteitskaart van de aanvrager
 • Eventueel een concessieaanvraag
 • Eventueel een bewijs van oud-strijder
 • Bij thuisbewaring een toelating van alle nabestaanden (echtgenoot of echtgenote en de alle meerderjarige kinderen)
 • Formulier met alle inlichtingen (volledig ingevuld);

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neemt u volgende extra documenten mee:

 • Proces-verbaal van een officier van de politie met vermelding van vrijgave van het lichaam
 • Toelating tot crematie van de procureur des Konings

Prijs?

Gratis

Afhandeling?

 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Contact

Dienst burgerlijke stand

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 55
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.