Dieren in nood

Dode of gewonde dieren op de openbare weg
Een dood of gewond dier op de openbare weg kunt u melden bij de lokale politie of bij de dienst groenbeleid en landbouw.

Loslopende of zwervende dieren
Loslopende of zwervende honden, paarden (geen katten) ... kunt u melden bij de lokale politie. Zij halen het dier op in samenspraak met de organisatie Animal Trust. Opgelet: De eigenaar van een loslopend dier moet de kosten van de ophaling betalen.

Verwaarloosde of mishandelde dieren
Een verwaarloosd dier kunt u melden bij de lokale politie of bij het Vlaams departement leefmilieu, natuur en energie

Vind uw vermist dier terug
U kunt uw vermist dier proberen terugvinden via de website van Animal Trust. Ook de website www.binnenbeest.be geeft een overzicht van gevonden of vermiste dieren. 

Meld een dier met een besmettelijke ziekte (verplicht!)
Als bij uw dier(en) een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, bent u wettelijk verplicht om dit onmiddellijk te melden aan de burgemeester of aan de lokale politie

Huiskatten
Als u een kat weggeeft of verkoopt, moet u het dier verplicht steriliseren, identificeren en registreren. Als uw kat gechipt wordt, kunnen onder meer dierenartsen en de politie met een chiplezer achterhalen wie de eigenaar van het dier is. Zo komt een vermiste kat sneller terug bij haar eigenaar terecht. 

Zwerfkatten
Om de zwerfkattenpopulatie aan te pakken werkt het stadsbestuur samen met RATO vzw. RATO vzw vangt de aanwezige zwerfkatten, maakt ze onvruchtbaar, kijkt ze na op hun gezondheid en plaatst ze terug als ze gezond zijn. Een bewonersbrief brengt u tijdig op de hoogte van vangacties in uw buurt. Als u zwerfkatten opmerkt, kunt u dit melden aan de dienst groenbeleid en landbouw via telefoon of e-mail.