naar top
Gemeente Dendermonde

Referentieadres

Het referentieadres is een adres van een persoon die ingeschreven is in Dendermonde en waar met toestemming van deze persoon iemand zonder verblijfplaats is ingeschreven. 

Als je in aanmerking komt voor een referentieadres en als je iemand kent die akkoord gaat dat je op zijn of haar adres wordt ingeschreven onder de vorm van een referentieadres, kan je een aanvraagformulier invullen. Jij en de persoon bij wie je wordt ingeschreven, moeten dit ondertekenen. 

Voor wie?

De mogelijkheid om op een referentieadres ingeschreven te worden, is strikt beperkt tot de hierna vermelde categorieën van personen:

  • Personen die in een mobiele woning verblijven
  • Personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben of meer hebben
  • Gedetineerden, met name de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, die niet voldoen aan de voorwaarden voor een tijdelijke afwezigheid op voorwaarde dat ze opgesloten zijn in het binnenland
  • Personen die, om beroepsredenen, geen hoofdverblijfplaats (meer) hebben voor een maximale duur van één jaar. Deze tijdsbeperking geldt niet voor de gevallen die zijn vermeld in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters, artikel 20 §2

De mogelijkheid om een referentieadres te hebben bij een rechtspersoon is strikt beperkt tot:

  • Rondtrekkende bevolkingsgroepen op het adres van een vzw, een stichting of een vennootschap met sociaal oogmerk die minstens vijf jaar rechtspersoonlijkheid geniet. Deze rechtspersonen dienen zich in hun statuten tot doel te hebben gesteld onder meer de belangen van één of meer rondtrekkende bevolkingsgroepen te behartigen of te verdedigen
  • Daklozen op het adres van het OCMW van de gemeente waar zij gewoonlijk vertoeven

Voorwaarden?

De bewoners van het adres waar je een referentieadres neemt, moeten akkoord zijn met jouw inschrijving op hun adres.

Hoe aanvragen?

Kom langs bij de dienst bevolking en vul het aanvraagformulier in. Zowel de aanvrager als de referentiepersoon (de persoon bij wie je op hetzelfde adres wordt ingeschreven), moeten dit formulier ondertekenen.

Enkel na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Wat meebrengen?

Breng de nodige identiteitskaarten en bewijsstukken mee. 

Prijs?

Gratis.

Contact

Dienst bevolking

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 52 9200
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

  • Adres postbus