naar top
Gemeente Dendermonde

Retributie leveren prestaties aan derden door het personeel van de lokale politie

De retributie geldt voor informatieverstrekking rond veiligheid en preventie. Dit omvat het geven van uiteenzettingen en/of lezingen door personeel van de lokale politie:

  • buiten de politiezone Dendermonde 
  • binnen de politiezone Dendermonde voor personen of een organisatie die niet omschreven kan worden als 'non-profitorganisatie' en die geen doelgroep uitmaakt van het politioneel beleid zoals uitgelegd in het zonaal veiligheidsplan. Bij twijfel beslist de burgemeester.

Als de prestatie gebeurt voor een openbare dienst of erkende adviesraad binnen de politiezone Dendermonde kan het college van burgemeester en schepenen een vrijstelling van retributie verlenen. De gemeenteraad moet deze beslissing nadien bekrachtigen.

Tarieven?

  • 125 EUR voor prestaties van max. 3 uur
  • 250 EUR voor prestaties van meer dan 3 uur

Hoe?

Na ontvangst van de factuur moet je betalen binnen een termijn van 14 dagen.

Contact

Lokale politie

  • Geld