Dienst financiën stadsbestuur

De belastingen die u betaalt, zijn bestemd voor de staat en andere overheden. Een deel van deze belastingen moet de werking van de steden en gemeenten financieren.

Als lokale overheid heft onze stad ook bepaalde belastingen en retributies: de belasting op bedrijven/motoren, de retributie op verhuur van feestmateriaal, de tarieven voor de verhuur van stadslokalen ...

Deze belasting-, retributie- en tariefreglementen worden opgemaakt door de dienst financiën en moeten door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Pas na goedkeuring zijn deze van kracht.

De meeste reglementen lopen over een periode van zes jaar. Uitzonderingen hierop zijn de aanvullende belasting op personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen inzake onroerende voorheffing. Deze moeten jaarlijks vernieuwd worden.

Bezwaren tegen de stedelijke belastingen moet u indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

Betalingen doet u best op basis van de toegestuurde aanslagbiljetten en facturen. Mocht u problemen ondervinden met betrekking tot betalingstermijnen en/of voorwaarden, neem dan contact op met de stadskas: 052-25 10 45. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Contact en openingsuren

Dienst financiën stadsbestuur

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052- 25 10 60
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.