naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 2: Herwaardering historisch patrimonium

Dendermonde mag gezien worden als historische stad! We willen ons erfgoed hiervoor nog straffer in de kijker plaatsen. Voor sommige gebouwen vergt dit een grondige renovatie of het herbekijken van mogelijke functies. Ook de nieuwe visie op ons ‘stadsmuseum’ noopt ons tot het nemen van enkele belangrijke beslissingen:

Vernieuwing museumwerking

Na grondig onderzoek van verschillende scenario’s blijft één realistische optie over qua timing en budget: het huidige Vleeshuismuseum (Grote Markt) krijgt tijdens deze legislatuur een make-over en wordt opgewaardeerd tot stadsmuseum. Ook de museumsite op het Begijnhof en de zalen in het Stadhuis worden mee ge├»ntegreerd als tentoonstellingsruimten. De museumwerking moet leven en is bij uitstek de plek om participatief aan de slag te gaan als ‘open huis’.

Als er één aspect uit de geschiedenis is dat Dendermonde van generatie op generatie wil doorgeven, is het wel het Ros Beiaard. Daarom zal het Ros Beiaard op een pied-de-stal gezet worden in een prikkelende belevenis binnen onze vernieuwde museumwerking.

Opstart dossier Kazerne

De stad sluit in een samenwerking met Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) een optieovereenkomst af met de Regie der Gebouwen om binnen de twee jaar de Kazerne gratis te verwerven. De gemeenteraad keurde de overeenkomst goed op 14 januari 2019. De Regie der Gebouwen vraagt vervolgens akkoord aan de Inspecteur van Financiën en de bevoegde minister voor er kan getekend worden. De optieovereenkomst loopt twee jaar, waarin stad en PMV de nodige onderzoeken voeren (stabiliteit en marktonderzoek) om de aankoop financieel te rechtvaardigen.

Meer info over de Kazerne

Als lokaal bestuur zetten we in op de vestinggordel die verwijst naar het militair verleden van onze stad. We focussen op de verdere reconstructie en toegankelijkheid van enkele mooie erfgoedrelicten. Naast de Kazerne is er budget voor het kruitmagazijn aan de Mechelse Poort, het wandelpad tussen de Brusselse en Mechelse Poort, enz.

Restauratie Sint-Alexiusbegijnhof

Het Begijnhof is erkend als Unesco-Werelderfgoed maar raakte de laatste decennia verloederd. Het lokaal bestuur doorbreekt de impasse rond de riolerings- en wegeniswerken door hier bijkomend in te investeren. De wegen en voortuinen van het Begijnhof zullen in 2020-2021 gerestaureerd worden.

We zullen met de vzw Begijnhof onderhandelen om een zakelijk recht af te sluiten over de gronden van de voormalige begijnhofschool om op die manier parking te creëren voor een aantal begijnhofbewoners. Daarnaast stelt het lokaal bestuur een ontwerper aan voor de restauratie van het Begijnhofmuseum. Ook de restauratie van enkele huisjes die eigendom zijn van de vzw Begijnhof, moet een doorstart krijgen.

Meer info over het Begijnhof

Renovatie Huis Van Winckel

Door de renovatie van het Huis Van Winckel moet dit beschermde, waardevolle pand een duurzame herbestemming krijgen als verbinding met en uitbreiding van het aangrenzende Cultuurcentrum Belgica. Nadruk ligt op energie-efficiëntie, toegankelijkheid, veiligheid en multifunctionaliteit. Door de verbouwing kan CC Belgica zijn onthaal en de foyer vernieuwen en verruimen. Samen met de gezellige tuin en het nieuwe cultuurcafé worden het Huis Van Winckel en CC Belgica dé cultuursite van Dendermonde. Een niet te missen locatie voor ontmoeting en cultuurbeleving!

Meer info over de renovatie van Huis Van Winckel

  • begijnhof