naar top
Gemeente Dendermonde

Retributie werken aan nutsvoorzieningen op stedelijk openbaar domein

Als er werken worden uitgevoerd aan permanente nutsvoorzieningen op het stedelijk openbaar domein, moet de eigenaar van de nutsvoorziening een retributie betalen. De werken worden uitgevoerd volgens de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.

Tarieven?

Retributie voor sleufwerken:

Deze retributie moet betaald worden per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken.

  • 10,24 EUR voor werken in rijwegen
  • 7,88 EUR voor werken in voetpaden
  • 4,73 EUR voor werken in aardewegen

Als er in dezelfde sleuf gelijktijdig werken worden uitgevoerd voor twee of meer nutsvoorzieningen, betaalt de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van de bedragen hierboven vermeld.

  • Een begonnen dag geldt als een volledige dag.
  • Elk deel van een lopende meter geldt als een volledige lopende meter.

Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken:

Voor hinder veroorzaakt door dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², moet per kalenderjaar een retributie betaald worden van 1 EUR per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad.

Ter compensatie van de vrijstelling van diverse heffingen en belastingen voor zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij, wordt een retributie voorzien van 0,50 EUR per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad.

De retributie moet betaald worden voor het einde van ieder jaar. Hiervoor doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar aangifte van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de stad.

Voor eventuele vrijstellingen verwijzen wij je naar het reglement onder ‘Downloads’. 

Hoe?

Na ontvangst van de factuur moet je betalen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

  • Geld