naar top
Gemeente Dendermonde

Hoe verloopt het burgerbudget?

Het burgerbudget bestaat uit vijf fases. Hieronder vind je per fase wat er verwacht wordt.

Fase 1: indienperiode - 1 maart tot 31 mei

Het doel van het burgerbudget is om inwoners te laten meedenken en samenwerken, én hun omgeving en leefwereld naar eigen inzicht mee vorm te geven. Let dus goed op of jouw project voldoet aan de voorwaarden voor het indienen:

 • Komt het de Dendermondenaren ten goede?
 • Is je idee zo duidelijk en concreet mogelijk beschreven? Met een doelstelling, richtprijs, uitvoerder, duurtijd en takenpakket?
 • Vindt je project plaats in Dendermonde of deelgemeenten?
 • Valt je project binnen een vooropgesteld thema gelinkt aan het meerjarenplan
  #project9200? Dit thema wordt jaarlijks bekendgemaakt en goedgekeurd door het college. 
 • Ontvangt het geen andere subsidies van het lokaal bestuur?
 • Kost het project max. 10 000 EUR? Dit mag vrij worden aangevuld met eigen middelen.
 • Lever je zelf ook een bijdrage? Dit kan zowel op financieel als op logistiek vlak zijn.
 • Kan het worden uitgevoerd binnen één jaar?
 • Is het niet van commerciële. politieke of levensbeschouwelijke aard zijn, noch fondsenwerving? 

Fase 2: analyse en selectie - 1 juni tot 30 juni

In deze fase bepalen we welke projecten voldoen aan de voorwaarden. We nemen contact op met de indieners voor feedback of om extra info op te vragen. Vervolgens legt het college van burgemeester en schepenen de definitieve lijst van de gekozen voorstellen vast die doorgaan naar de volgende fase: de stemronde.

Fase 3: stemperiode - 1 juli tot 31 augustus

In deze fase kan je stemmen op 3 favoriete ideeën. Projecten met meer dan 100 stemmen gaan automatisch naar de volgende fase.

Fase 4: budgetverdeling - 1 september tot 30 september

De beoordelingscommissie zal alle projecten met meer dan 100 stemmen analyseren en bespreken. Elke projectindiener krijgt de kans om z'n project voor te stellen aan de beoordelingscommissie. De commissie bepaalt kritisch welke projecten de stad het meest ten goede komen en over welke projecten het budget verdeeld zal worden.

De beoordelingscommissie bestaat uit:

 • de schepen van participatie
 • 2 experten 
 • een raadslid van de meerderheid
 • een raadslid van de minderheid
 • 5 burgers via een open oproep

Fase 5: bekendmaking - oktober

De winnende projecten worden bekendgemaakt. De indieners bespreken samen met de stadsdiensten hoe hun project verder kan worden gerealiseerd. De indieners ondertekenen een overeenkomst om de uitvoering van de projecten te kunnen starten. Alle projecten moeten binnen de twee jaar uitgevoerd worden.

Naar de winnende projecten van burgerbudget 2020

Naar de winnende projecten van burgerbudget 2021

Naar de winnende projecten van burgerbudget 2022

Contact

Communicatiedienst

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 20
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

Ik wil iets melden.

 • Kalender