Burgerbudget

De stad Dendermonde biedt een nieuwe mogelijkheid aan om samen met de inwoners aan de toekomst te bouwen: het burgerbudget. Dit is een project van werf 10 uit het meerjarenplan #project9200.

Inwoners mogen ideeën indienen en kunnen mee beslissen door te stemmen op de voorstellen via het digitaal inspraakplatform Denk mee(r) voor Dendermonde¬†of via het formulier (zie onderaan).

  1. Dien voor 30 juni 2020 jouw idee in. Wees concreet!
  2. Deze ideeën moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.
  3. Als ze helemaal uitgewerkt zijn en voldoen aan de voorwaarden, is het de beurt aan de inwoners om op de ideeën te stemmen. De stemronde start op 17 augustus.
  4. Ideeën met minimaal 100 stemmen gaan door naar de volgende ronde en worden besproken en geanalyseerd door de beoordelingscommissie. Bij te veel projecten bepaalt de commissie kritisch welke projecten de stad het meest ten goede komt en dus zullen worden uitgevoerd. Het aantal stemmen en de kostprijs spelen hier ook een rol in.
  5. De definitief geselecteerde projecten worden bekendgemaakt op het inspraakplatform. Daarna kunnen ze worden uitgevoerd.

Volg elke stap in het proces via de tijdslijn op het inspraakplatform en bekijk het volledige reglement. Wij kijken alvast uit naar jullie ideeën!

Doel

Het doel van het burgerbudget is om inwoners te laten meedenken en samenwerken, én hun omgeving en leefwereld naar eigen inzicht mee vorm te geven. Algemeen belang speelt hier een belangrijke rol. Het idee moet plaatsvinden binnen het grondgebied van Dendermonde en deelgemeenten. Het moet ook binnen de bevoegdheden van de stad vallen. Aanpassingen aan een gewestweg bijvoorbeeld, kunnen dus niet.

Ga naar het inspraakplatform Denk mee(r) voor Dendermonde!

Contact

Communicatiedienst

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 20
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.