naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie herbruikbare luiers

Wie kiest voor herbruikbare luiers, kan de helft van de aankoopkosten terugkrijgen van de stad. Het maximum subsidiebedrag bedraagt 150 euro per kind.

Wegwerpluiers zorgen jaarlijks voor een grote hoeveelheid afval. Aan gemiddeld 5 luiers per dag, zo?n 150 per maand is dat maandelijks een kleine 22 kg aan restafval. 22 kg afval die we maandelijks kunnen vermijden door voor wasbaar te kiezen! Bovendien is ook de impact op ons leefmilieu veel kleiner.

Kies dus voor wasbaar en maak samen met ons werk van werf 8 van #project9200. De stad wil op deze manier ook het huishoudelijk restafvalcijfer verlagen. Nog een fijn extraatje: herbruibare luiers zijn goed voor het milieu en op termijn ook beter voor de portemonnee.

Voorwaarden?

Het kind waarop de aanvraag betrekking heeft is:

 • ofwel het eerste kind waarvoor herbruikbare luiers gebruikt en gesubsidieerd worden
 • ofwel een tweede of volgend kind waarbij de luiers opnieuw gebruikt of aangekocht worden. In het geval van hergebruiken van de luiers van een ouder kind binnen hetzelfde gezin kan enkel het nog niet gesubsidieerde aankoopbedrag van deze luiers in aanmerking komen voor bijkomende subsidie.

Het kind waarvoor herbruikbare luiers gebruikt worden is op het moment van de aanvraag bij de milieudienst van de stad Dendermonde jonger dan drie jaar. Het formulier kan uiterlijk één dag voor de derde verjaardag van het kind waarop de aanvraag betrekking heeft, ingediend worden.

De aanvraag gebeurt op basis van het rijksregisternummer van het kind. Dit wil zeggen dat er per kind slechts één subsidie kan aangevraagd worden.

Enkel wasbare benodigdheden (luiers, doeken, overbroekjes, katoenen inleggers …) komen in aanmerking.

Bij het aanvraagformulier wordt de aankoopfactuur van de luiers gevoegd. Deze mag niet ouder zijn dan 2 jaar en dient uiterlijk van na 22 april 2020 te dateren. Ze moet op naam van de aanvrager staan. De producten waartoe subsidie wordt aangevraagd evenals de prijs en datum van aankoop moeten op deze factuur vermeld worden.

De subsidie bedraagt 50 % van de aankoopkosten van de herbruikbare luiers, met een maximum subsidiebedrag van 150 euro per kind.

Hoe aanvragen?

1. Online

Vul het aanvraagformulier in en druk op verzenden.

Houd vooraf bij de hand:

 • rijksregisternummer van het kind
 • rekeningnummer om het subsidiebedrag te storten
 • drie foto's van goede kwaliteit om als bewijsstuk mee te sturen:
  - identiteitsbewijs aanvrager
  - identiteitsbewijs of uittreksel geboorteakte, bevolkingsregister, gezinssamenstelling van het kind
  - factuur van aankoop van de herbruikbare luiers (met vermelding van aankoopbedrag en -datum).

Vraag de subsidie aan

2. Via e-mail
Download het aanvraagformulier (zie onderaan), vul het in en stuur samen met de bewijsstukken naar: leefmilieu@dendermonde.be of info@huisvanhetkind-dekroon.be

2. Via post

Het formulier kan op termijn ook afgehaald worden bij Huis van het Kind De Kroon, Kroonveldlaan 40 of bij de dienst milieu en platteland in het Administratief Centrum, Franz Courtensstraat 11.

Vul het in, voeg de bewijsstukken bij en stuur het naar een van de twee adressen met de vermelding 'subsidie herbruikbare luiers' met de post.

Afhandeling?

De uitbetaling van de subsidie gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring door het college binnen 4 maand na de aanvraag. De betaling van de subsidie gebeurt op een zicht- of postrekening.

Tegen elke beslissing kan tot twee maanden na de bekendmaking van de beslissing aan de aanvrager bezwaar worden ingediend.

Contact

Dienst leefmilieu

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 50
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

 • Geld