naar top
Gemeente Dendermonde

Tombola organiseren

Tombola's of loterijen zijn in principe verboden volgens de wet van 31 december 1851. Enkel tombola's of loterijen die bestemd zijn voor 'daden van godvruchtigheid of van weldadigheid of voor het openbaar nut' zijn toegestaan.

Voorwaarden?

  • Loten mogen enkel op het grondgebied van de stad worden uitgegeven (de stad mag immers geen toelatingen afleveren die verder strekken dan de stadsgrenzen).
  • Publiciteit voor tombola's mag enkel in de stad en in de plaatselijke dag- en weekbladen. Deze reclame moet steeds nauwkeurige inlichtingen geven over het doel van de tombola.
  • De loten mogen niet aangeboden worden door ambtenaren van openbare diensten.
  • De loten mogen niet op de openbare weg worden aangeboden, evenmin van deur tot deur.
  • De trekking moet plaatsvinden in het openbaar.
  • Men moet duidelijk meedelen waar de prijzen kunnen worden afgehaald en tot wanneer.
  • De afrekening van de tombola (bewijs van de aanwending van het batig saldo) moet voorgelegd worden aan het lokaal bestuur.
  • De controlerende ambtenaar moet altijd alle vereiste inlichtingen krijgen, ongeacht het aantal controles of het tijdstip ervan. 
  • De procureur des Konings krijgt een afschrift van de vergunning (met het oog op vervolging bij eventuele klachten).

Hoe aanvragen?

De tombola wordt gehouden binnen de grenzen van Dendermonde:

1. Online
Meld je aan, vul de gegevens in en klik op 'verstuur'. 

Vraag online een tombolavergunning aan

2. Via e-mail
Download het aanvraagformulier en sla het op je pc op (zie 'Downloads'). Mail het ingevulde formulier naar: economie@dendermonde.be.

3. Via post
Download het aanvraagformulier (zie 'Downloads'). Vul het in en stuur het op met de post naar 'Stad Dendermonde, team economie, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.

De tombola wordt gehouden in meer dan 1 gemeente van de provincie Oost-Vlaanderen:

Download het aanvraagformulier (zie 'Downloads'). Vul het in en stuur het op met de post naar 'Provincie Oost-Vlaanderen, dienst juridische aangelegenheden en bestuurszaken, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent'.

Afhandeling?

Je wordt na maximaal 2 maanden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen of van de beslissing van de provincie Oost-Vlaanderen. 

Contact

Dienst economie

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 99
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

  • Tombola