naar top
Gemeente Dendermonde

Collecten en inzamelingen

Collecten of geldinzamelingsacties zijn meestal bestemd voor een goed doel, de kerk of hulpverlening bij een natuurramp.

Hoe aanvragen?

Collecten op de openbare weg vallen onder de politionele bevoegdheid van de burgemeester als ze in één gemeente gebeuren. Als je een collecte wenst te organiseren in Dendermonde, moet je een aanvraag doen:

Hoe aanvragen?

1. Via mail

 • Download het aanvraagformulier (zie Downloads). 
 • Mail het ingevulde aanvraagformulier naar: economie@dendermonde.be.

2. Via post

 • Download het aanvraagformulier (zie Downloads).
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de post naar 'Stad Dendermonde, team economie, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'. 

3. Via het loket

 • Download het aanvraagformulier (zie Downloads).
 • Kom met het ingevulde aanvraagformulier langs bij team economie na afspraak. Je kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

  Maak een afspraak over collecten

Opgelet

 • Als de collecte in verschillende gemeenten in Oost-Vlaanderen wordt georganiseerd, moet je toelating vragen aan het 'Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Provinciehuis, Departement Interne Organisatie, griffie, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent', 09-267 81 30.
 • Als de collecte de provinciegrenzen overschrijdt, moet je toelating vragen aan de 'federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel', tel.: 02-518 20 89, lotteries-loterijen@rrn.fgov.be.
 • Bij collecten, die de gemeentegrens overschrijden, moet je altijd 'gebruik van de openbare weg' aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen, als je een collecte op de openbare weg houdt.

Afhandeling?

Bij collecten binnen Dendermonde brengt team economie je schriftelijk op de hoogte van de beslissing over jouw aanvraag. 

Contact

Dienst economie

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 99
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

 • geld