naar top
Gemeente Dendermonde

Vergoeding leden GECORO

GECORO staat voor ‘Gemeentelijke Commissie van advies voor de Ruimtelijke Ordening’. Leden ontvangen een vergoeding van het lokaal bestuur per vergadering waarop zij aanwezig zijn. Bij afwezigheid van een effectief lid gaat de vergoeding naar de plaatsvervanger.

  • Voorzitter: 150 EUR
  • Effectief lid: 75 EUR
  • Algemene vergadering Femma Boonwijk