naar top
Gemeente Dendermonde

Voorlopig rijbewijs

Tijdelijke maatregelen met betrekking op coronavirus 
Bericht FOD Mobiliteit dd. 18/12/2020:

Met het koninklijk besluit van 13 december 2020 wordt de geldigheid van al de voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid verstreek na 15 maart 2020 verlengd t/m 30 september 2021.

Bovendien wordt ook de geldigheid van volgende documenten verlengd t/m 30 september 2021:
 - de rijgeschiktheidsattesten
 - de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën
 - de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken
 - het bezoldigd vervoer

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

Ook de geldigheid van de aanvragen voor een (voorlopig) rijbewijs wordt verlengd t/m 30 september 2021.

En tot slot, rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 15 december 2019 werden opgemaakt en die nog niet zijn afgehaald, kunnen t/m 30 september 2021 worden afgehaald, ook al zijn er intussen meer dan 3 maanden verstreken.

Anderzijds blijft ook de Europese regelgeving van toepassing die voorzag in de verlenging van de  geldigheid van de rijbewijzen en bewijzen van vakbekwaamheid (code 95) met 7 maanden na 31 januari en voor 1 september 2020.

Inzake een verdere verlenging wachten we nog op een beslissing van Europa.

Klik hier voor meer info.

Er zijn 4 soorten voorlopige rijbewijzen:

 • Voorlopig rijbewijs B model 18 maanden
 • Voorlopig rijbewijs B model 36 maanden
 • Voorlopig rijbewijs B model 12 maanden
 • Voorlopig rijbewijs alle andere categorieën model 3

Voorwaarden?

Voorwaarden voor de aanvrager:

Rijbewijs B - model 18 maanden

 • geslaagd theoretisch examen
 • attest 20 praktijklessen van een erkende rijschool
 • geen begeleider nodig
 • vanaf 18 jaar

Rijbewijs B - model 36 maanden

 • geslaagd theoretisch examen
 • met min. 1 begeleider en max. 2 begeleiders (2e begeleider niet verplicht)
 • vanaf 17 jaar

Rijbewijs B - model 12 maanden

 • geldig theoretisch examen
 • met min. 1 begeleider en max. 2 begeleiders (2e begeleider niet verplicht)
 • voorlopig rijbewijs model 18 maanden of 36 maanden is niet meer geldig
 • 6 uur rijschool hebben gevolgd nadat de geldigheid van het rijbewijs model 18 maanden of model 36 maanden verlopen is

Rijbewijs alle andere categorieën model 3

 • geslaagd theoretisch examen
 • attest van de rijschool

Voorwaarden voor de begeleider:

 • 8 jaar rijbewijs B (6 jaar andere categorieën)
 • laatste 3 jaar geen verval van recht tot sturen hebben

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak en kom langs bij de dienst bevolking in het Administratief Centrum. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak over een voorlopig rijbewijs

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart
 • bewijs van het slagen van het examencentrum
 • recente pasfoto 
 • indien van toepassing:
  • gegevens begeleider
  • bewijs van de praktijklessen van de rijschool

Prijs?

28 EUR.

Afhandeling?

 • Na 5 werkdagen kan je het rijbewijs afhalen in de Stadswinkel.
 • Een derde met volmacht kan het rijbewijs afhalen. 
 • Als je al in bezit was van een voorlopig rijbewijs, moet jij of een derde dit meebrengen. Dit moet worden ingeleverd bij afgifte van het nieuwe (voorlopig) rijbewijs.

Contact

Dienst bevolking

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u.
Morgen gesloten

Aandacht bij jouw bezoek! Bescherm jezelf en de anderen, respecteer de afstand van 1,5 m.