naar top
Gemeente Dendermonde

Rijbewijs

Tijdelijke maatregelen met betrekking op coronavirus 
Bericht FOD Mobiliteit dd. 18/12/2020:

Met het koninklijk besluit van 13 december 2020 wordt de geldigheid van al de voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid verstreek na 15 maart 2020 verlengd t/m 30 september 2021.

Bovendien wordt ook de geldigheid van volgende documenten verlengd t/m 30 september 2021:
 - de rijgeschiktheidsattesten
 - de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën
 - de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken
 - het bezoldigd vervoer

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

Ook de geldigheid van de aanvragen voor een (voorlopig) rijbewijs wordt verlengd t/m 30 september 2021.

En tot slot, rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 15 december 2019 werden opgemaakt en die nog niet zijn afgehaald, kunnen t/m 30 september 2021 worden afgehaald, ook al zijn er intussen meer dan 3 maanden verstreken.

Anderzijds blijft ook de Europese regelgeving van toepassing die voorzag in de verlenging van de  geldigheid van de rijbewijzen en bewijzen van vakbekwaamheid (code 95) met 7 maanden na 31 januari en voor 1 september 2020.

Inzake een verdere verlenging wachten we nog op een beslissing van Europa.

Klik hier voor meer info.

De eerste rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst afgeleverd in juli 2010. Deze zijn 10 jaar geldig. Aangezien je zelf verantwoordelijk bent voor de geldigheid, zal je hiervoor geen uitnodiging ontvangen voor de hernieuwing.

Papieren rijbewijzen blijven permanent geldig.

Met een rijbewijs mag je een voertuig besturen op de openbare weg. De huidige rijbewijzen zijn in bankkaartmodel en zijn 10 jaar geldig. 

Voorwaarden?

Je beschikt over een voorlopig of oud rijbewijs. 

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak en kom langs bij de dienst bevolking in het Administratief Centrum. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak over een rijbewijs

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Oud rijbewijs / voorlopig rijbewijs
  • Formulier van het geslaagd examen 'Aanvraag om een rijbewijs' (je krijgt dit op het examencentrum - volledig invullen en ondertekenen a.u.b.)
  • Eventueel een geldig rijgeschiktheidsattest (geldig voor groep 1 of 2)
  • Eventueel een getuigschrift van vakbekwaamheid

Opgelet: We gebruiken de foto van jouw identiteitskaart, op voorwaarde dat dit een recente foto is. Als dit niet het geval is, moet je zelf een recente pasfoto meebrengen. 

Prijs?

28 EUR.

Afhandeling?

  • Na 5 werkdagen kan je het rijbewijs afhalen in de Stadswinkel.
  • Een derde met volmacht kan het rijbewijs afhalen. 
  • Jij of een derde moet jouw voorlopig rijbewijs of vorig rijbewijs meebrengen. Dit moet worden ingeleverd bij afgifte van het nieuwe rijbewijs. 

Contact

Dienst bevolking

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail
Vandaag open van 9 tot 14 u.
Morgen open van 14 tot 20 u.

Aandacht bij jouw bezoek! Bescherm jezelf en de anderen, respecteer de afstand van 1,5 m.