naar top
Gemeente Dendermonde

Dendermonde FairTradeGemeente

Wat is een FairTradeGemeente?

FairTradeGemeente is een titel die een stad of gemeente samen met haar inwoners en ambassadeurs kan behalen en die aangeeft dat ze eerlijke handel en duurzame, lokale productie en consumptie van voedingsproducten een warm hart toedragen en hier ook effectief werk van willen maken. De titel wordt behaald in samenwerking met de vrijwilligers van de fairtradegemeentetrekkersgroep, bedrijven, landbouwers en lokale producenten, scholen, horeca en verenigingen. Kortom iedereen die woont werkt en leeft in Dendermonde kan een steentje bijdragen!

Dendermonde mocht in 2019 de eerste keer de titel FairTradeGemeente ontvangen.

Om de titel FairTradeGemeente in de wacht te slepen dienen 6 criteria vervuld te worden, waar zowel de stad of gemeente, de fairtradegemeentetrekkersgroep, handelaars, horecazaken, verenigingen, scholen, … en bij uitbreiding elke inwoner van de stad betrokken is.

Meer weten over de campagne: kijk op www.fairtradegemeenten.be

Wat is FairTrade precies?

FairTrade of eerlijke handel is een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat streeft naar meer rechtvaardigheid in de internationale handel. Eerlijke handel draagt bij tot duurzame ontwikkeling door betere handelsvoorwaarden te bieden aan en de rechten veilig te stellen van achtergestelde producenten en arbeiders vooral in het Zuiden. Met fairtrade wordt dus de commerciële handel met boeren en arbeiders uit ontwikkelingslanden bedoeld. Men betaalt voor fairtrade producten een rechtvaardige prijs. Dit is de prijs die de productiekosten dekt en rekening houdt met een marge voor investeringen, met de sociale kosten én met de milieukosten. Fairtrade biedt dus kansen voor Duurzame Ontwikkeling waar rekening wordt gehouden met de synergie tussen economische, sociale en ecologische aspecten en het behouden het evenwicht tussen deze drie pijlers.

Fairtrade betekent ook duurzaam consumeren. Dat is bewust kiezen voor seizoensgebonden producten, biologische producten, lokaal geproduceerde producten, … waarbij de CO2-uitstoot ten gevolge van vervoer, productie, verpakking, … zo klein mogelijk wordt gehouden. Met de fiets bij de boer achter de hoek om eitjes, aardappelen of melk is dus zeker duurzaam consumeren.

Fairtrade is bovendien ook veel meer dan fruitsap uit de wereldwinkel of koffie met een Max Havelaar keurmerk. De doelstelling van de campagne is om uiteindelijk duurzamer en bewuster te consumeren. Waarbij de bevolking het verhaal achter fairtrade leert kennen, waarbij iedereen weet dat fairtrade producten vlot beschikbaar zijn en waarbij iedereen vanuit zijn eigen maatschappelijke rol zijn steentje bijdraagt aan eerlijke handel. Ook andere vormen van duurzaam consumeren en produceren worden dus gepromoot.

Contact

Dienst leefmilieu

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.