RUP 'Zonevreemde woningen'

Het RUP 'zonevreemde woningen' werd door de Bestendige Deputatie goedgekeurd met uitsluiting van de in rood omrande zones op het bestemmingsplan en de in rood omrande delen van de stedenbouwkundige voorschriften, zijnde:

  • Op het grafisch plan de volledige bestemmingszone artikel 6 'Baasrode industrie'
  • In de stedenbouwkundige voorschriften het artikel 6 'Baasrode industrie'
  • In de stedenbouwkundige voorschriften, in artikel 5 'centraal deelgebied', onder punt 5.2.1 'woningen en woning bijgebouwen' de volgende bepaling:
    "Het omvormen van een ééngezinswoning naar een meergezinswoning kan worden toegestaan, voor zover in overeenstemming kan worden toegestaan, voor zover in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening van de plek en indien in overeenstemming met de typologie en de schaal van de aanpalende bebouwing".

Je kan alle plannen in Dendermonde inkijken (zonder uitleg) in de Stadswinkel.

Wens je graag uitleg over dit onderwerp, dan kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Aandacht bij jouw bezoek! Bescherm jezelf en de anderen, respecteer de afstand van 1,5 m.