naar top
Gemeente Dendermonde

Zoektocht naar een locatie

Waar komt het dienstencentrum?

Stad Dendermonde besliste om het vierde ldc uit te bouwen in de zogenaamde Westhoek (Oudegem, Schoonaarde, Appels en Mespelare). Na onderzoek werd besloten om het vierde ldc op te richten in Oudegem. Deze deelgemeente heeft een centrale ligging, is vlot bereikbaar en telt bovendien ook het meeste mensen in de doelgroep. Het dienstencentrum met zijn antennewerking ondersteunt, waar mogelijk in samenwerking met andere actoren, een buurtgericht hulp- en zorgaanbod. Ze brengen de lokale zorgnoden in kaart en bieden voor de plaatselijke leefgemeenschap een ontmoetingsplaats aan. Ze werken samen met het lokale verenigingsleven, de buurtbewoners, vrijwilligers en mantelzorgers en betrekken hen actief bij opdrachten en activiteiten.

In Oudegem heeft de stad ook een buitenschoolse opvang. Deze is gehuisvest in een pand dat gehuurd wordt. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke normen van de huisvesting voor buitenschoolse opvang dringen zich investeringen op. In de huidige locatie investeringen doen, is niet gewenst omdat het geen eigendom van de stad is. De stad wenst kwaliteitsvolle kinderopvang te behouden in Oudegem en ging op zoek naar een nieuwe locatie.

In Oudegem bezit de stad verschillende panden. Elk van deze panden werd onderzocht of het kon omgebouwd worden tot een vierde ldc en kinderopvang. Echter geen enkel pand voldeed.

Uiteindelijk kwam de omgeving van het parochiaal centrum in het vizier. Dit is momenteel al het kloppend hart en de thuisbasis van vele verenigingen. Naast het parochiaal centrum staat nog de oude bibliotheek leeg. Dit pand kan na een grondige renovatie en uitbouw een geschikte locatie zijn voor het vierde ldc én voor kinderopvang.

Deze locatie is interessant om meerdere redenen:

  • Het is vlot en veilig bereikbaar, met parkings in de buurt.
  • De site is centraal gelegen in de westhoek en in de gemeente. Ook voor kinderopvang ideaal gelegen tussen de twee scholen.
  • Er is een ruime tuin, geschikt voor buitenactiviteiten. Bovendien kan de tuin ook meer opengesteld worden voor het publiek.
  • De vzw Parochiale werken en het lokaal dienstencentrum kunnen elkaar versterken en ondersteunen.
  • De stad streeft naar synergie in zijn patrimonium, door zowel een ldc als een kinderopvang te voorzien op dezelfde locatie past dit perfect in de doelstellingen.

Er zijn al voorafgaande gesprekken geweest met het Dekenaat als eigenaar en met de vzw Parochiale Werken die de parochiezaal beheert.

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 37 85 00
E-mail

Het Sociaal Huis is vrij toegankelijk op ma, woe en vrij van 9-12 u. 
Op afspraak elke dag van 9 -12 u. en van 13.30-16 u.   
Op afspraak di van 16-19 u. enkel als je je niet kunt vrijmaken tijdens de kantooruren. 

  • Parochiaal centrum Oudegem - vierde lokaal dienstencentrum