naar top
Gemeente Dendermonde

Werken en timing

De kleine zaal van het parochiecentrum wordt gesloopt en zal vervangen worden door een nieuwbouw. Eind 2022 worden de werken aangevat. De ingebruikname wordt voorzien eind 2024.

De duurtijd van de werken wordt geraamd op 1,5 à 2 jaar. Gedurende deze periode zullen de verenigingen tijdelijk op zoek moeten naar een alternatieve locatie. Het lokaal bestuur zal in de mate van het mogelijke trachten de verenigingen hier zo goed mogelijk in bij te staan.

De vzw wordt gecompenseerd voor de hinder die zij ondervinden door het verlies van de kleine zaal gedurende de werken.

Ook de buitenaanleg op de site zal worden aangepakt waardoor een gemeenschappelijke toegang langs de achterzijde voor de vzw gegarandeerd blijft.

Aangezien in de tuin een aantal waardvolle bomen staan en de site gelegen is in een beschermd dorpsgezicht, zal er ook veelvuldig overleg moeten zijn met Onroerend Erfgoed.

Planning

  • Februari 2022: start procedure omgevingsvergunning
  • Lente 2022: publicatie aanbestedingsdossier
  • Najaar 2022: gunning aannemer en start uitvoering
  • Eind 2024: oplevering gebouw en start ingebruikname

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 00
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u.
Morgen gesloten

Op afspraak in de namiddag van 13.30-16 u. en op dinsdag van 16-19 u. (niet tijdens de schoolvakanties!): enkel als je je niet kan vrijmaken tijdens de kantooruren.