naar top
Gemeente Dendermonde

Herinrichting Leopoldlaan

Update 19 oktober 2023
Momenteel zitten we in fase 1 van het project. Tot 21 maart 2022 liep zowel een digitale enquête als een oproep voor ideeën, bedenkingen en knelpunten op een ideeënkaart.
Op 23 juni 2022 hielden we een workshop om op basis van enkele eerste voorstellen na te denken over de toekomst van de straat en omgeving. Met deze input gaan we nu verder aan de slag.
Een overzicht van de geleverde input kan je onderaan deze pagina downloaden. Dit is enkel een neerslag van wat er op de workshop gezegd is. Het stadsbestuur heeft hierover nog geen standpunt ingenomen.
Parkeren en goede doorstroming bleken alvast twee belangrijke bezorgdheden. Om de impact goed in te schatten, werd bijkomend cijfermatig onderzoek gevraagd. Hierdoor moet de timing aangepast worden. Zodra we hier beter zicht op hebben, vullen we deze pagina verder aan.
Het is alvast de bedoeling om ook in een volgende fase aan participatie te doen.

Het project

De Leopoldlaan vormt een belangrijke verbinding tussen het kruispunt Mechelse Poort en het station, zowel voor auto’s, het openbaar vervoer als voor fietsers. Er parkeren hier niet alleen bewoners, maar ook bezoekers. Vandaag is de inrichting van deze weg niet ideaal.

Daarom zijn de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer samen een studie gestart (2021) om van de Leopoldlaan opnieuw een veilige en aantrekkelijke stadsboulevard te maken. We onderzoeken tevens hoe we het verkeer aan het station het best kunnen organiseren.

Het uitgangspunt van de studie is ervoor te zorgen dat de bussen op tijd aan het station raken en dat de aanwezige haltes toegankelijk zijn voor iedereen. De werken die hiervoor nodig zijn, bieden de kans om ook de fiets- en voetpaden op de Leopoldlaan aan te pakken en de oversteekplaatsen veiliger te maken.

Het project omvat zowel het onderzoek naar een optimale verkeerscirculatie als de inpassing in de groene omgeving. Nadien volgen de opmaak van het ontwerp, de aanvraag van de vergunningen en de effectieve uitvoering van de werken.

Het project zal ongeveer 4 jaar in beslag nemen, inclusief de uitvoering. Er zijn 4 fasen, waarin de dialoog met de gebruikers en inwoners een belangrijke rol speelt. Hiervoor maken we gebruik van een speciaal platform waar je ook tussentijds informatie kan vinden, alsook burgerideeën en suggesties. 

Lees meer over het project op het speciaal platform Denk mee(r) voor Dendermonde

Fase 1 - Voorontwerp

Huidige fase - geschatte timing: t.e.m. februari 2024

In de eerste fase onderzoeken we de inrichtingsmogelijkheden voor de Leopoldlaan en de circulatie in de stationsomgeving.

Van 21/2 tot 21/3 liep zowel een digitale enquête als een oproep voor ideeën, bedenkingen en knelpunten op een ideeënkaart. 

Met meer dan 50 ideeën en bijna 200 enthousiaste deelnemers was de online bevraging een succes. We gingen hiermee aan de slag en zetten de ideeën om naar voorlopige ontwerpvoorstellen.

Deze ontwerpvoorstellen legden we tijdens een interactieve workshop op 23/6 voor aan bewoners en gebruikers van de Leopoldlaan en de stationsomgeving. Dit leverde heel wat input op om de ontwerpvoorstellen verder te verfijnen.

Een overzicht van de geleverde input kan je onderaan deze pagina downloaden. Dit is enkel een neerslag van wat er op de workshop gezegd is. Het stadsbestuur heeft hierover nog geen standpunt ingenomen.

Fase 2 - Definitief ontwerp 

geschatte timing: van maart 2024 t.e.m. februari 2025

In deze tweede fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan waarvoor een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Daarnaast wordt indien nodig een milieueffectenrapport opgemaakt.

Voordat het ontwerp definitief wordt uitgewerkt, toetsen we het af tijdens een tweede participatiemoment. 

Fase 3 - Omgevingsvergunning en aanbesteding

geschatte timing: van maart 2025 t.e.m. februari 2026

In de derde fase wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en gaan we op zoek naar een aannemer. 

Tijdens het openbaar onderzoek wordt op een infomoment het definitieve ontwerp toegelicht en bekijken we samen met omwonenden en gebruikers hoe we de hinder tot een minimum kunnen herleiden.

Fase 4 -  Uitvoering van de werken

geschatte timing: van maart 2026 t.e.m. mei 2027

In de laatste fase starten de werken en gaat de schop in de grond.

Tijdens deze fase voorzien we een infomoment waarop we de fasering toelichten, de aannemer voorstellen, en we uitleggen hoe we de hinder tot een minimum beperken.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 35
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.