naar top
Gemeente Dendermonde

Jongerenbudget

Stad Dendermonde voorziet in 2024 maar liefst 40 000 euro om met jongeren aan de toekomst te bouwen. Ben je tussen 12 en 18 jaar, dan krijgen jij en je vrienden de kans om jullie ideeën in Dendermonde te realiseren.

Hoe

Als jongere kan je een projectidee indienen en in een volgende fase ook stemmen op de ingediende voorstellen via het inspraakplatform Denk mee(r) voor Dendermonde.

Een project moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • de indiener moet tussen de 12 en 18 jaar zijn
  • het project vindt plaats in Dendermonde of deelgemeenten
  • het idee ontvangt geen andere subsidies van de stad
  • het project kost max. 10 000 euro
  • de indiener levert zelf een bijdrage bij de realisatie
  • het idee kan binnen de 6 maanden worden uitgevoerd

Alle stappen op een rij

Van 1 september tot 31 oktober kunnen jongeren projecten indienen.

Van 1 november tot 15 november bepalen we welke projecten voldoen aan de voorwaarden. We nemen contact op met de indieners voor feedback of om extra info op te vragen. Vervolgens legt het college van burgemeester en schepenen de definitieve lijst van de gekozen voorstellen vast die doorgaan naar de volgende fase: de stemronde.

Van 16 november tot 30 november kan iedereen stemmen op zijn of haar 3 favoriete ideeën. Projecten met meer dan 100 stemmen gaan automatisch naar de volgende fase.

Van 1 december tot 31 december zal de jury geldige inzendingen, met voldoende stemmen, analyseren en bespreken. De jury bepaalt over welke projecten het budget van 40 000 euro verdeeld zal worden.

In januari maken we bekend welke projecten effectief worden uitgevoerd.

Naar de winnaars van het jongerenbudget 2022

Naar de winnaars van het jongerenbudget 2023

Contact

Jeugddienst

Adres
Sas 349200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 20 93
E-mail
Vandaag open van 13.30 tot 16.30 u.
Morgen open van 13.30 tot 19 u.
  • jongerenbudget