naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting sluikstorten

Dit is een belasting op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen (hondenpoep inbegrepen):

 • gestort of achtergelaten op onreglementaire plaatsen
 • in onreglementaire afvalverzamelaars.

De sluikstorter of opdrachtgever moet de belasting betalen. 

Tarieven?

Onderstaande tarieven gelden vanaf 1/1/2020. De tarieven voor 2019 vind je in de downloads. 

De belasting wordt per afzonderlijke afhaalbeurt vastgesteld op:

 • de kosten om het sluikstort op te halen zoals vastgelegd in de retributie voor prestaties geleverd door het stadspersoneel
 • een administratieve kost van 50 EUR
 • de kosten om het afval te verwerken:
  • als het sluikstort minder dan 1m³ bedraagt wordt 30 EUR aangerekend
  • als het sluikstort meer dan 1m³ bedraagt en geen specifieke afvoer vereist wordt kost vastgesteld op: gewicht (kg) x verwerkingstarief grofvuil
  • als het sluikstort een specifieke afvoer vereist, worden de kosten hiervoor volledig doorgerekend

Hoe?

Ingevorderd bij wijze van kohier: het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de belastingschuldigen goed met de eraan verbonden belastingaanslag.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

 • Geld