Asbest

Asbest is een materiaal dat vroeger erg populair was als bouwmateriaal. Het is opgebouwd uit kleine asbestvezels die na inademing kunnen leiden tot asbestose of kanker. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, verhandelen of gebruiken. 

U kunt het echter nog tegenkomen bij u thuis. Niet in de zuivere vorm, maar verwerkt in asbesthoudende materialen:

  • Asbestcement golfplaten
  • Leien en bloembakken
  • Asbestisolatie rond verwarmingsbuizen
  • Afdichtkoord voor kacheldeurtjes
  • ...

Afhankelijk van het soort asbesthoudend materiaal en de staat waarin het zich bevindt, is bepaald hoe asbestmateriaal moet verwijderd worden en wie dit mag doen.

Prijs?

Per gezin kunt u 10 stukken asbest of asbesthoudend materiaal gratis kwijt op het containerpark. Hiervoor moet u uw identiteitskaart meebrengen.

Als u naast deze gratis stukken nog extra materiaal wilt inleveren, betaalt u 2 EUR/stuk. Er geldt een maximum van 10 EUR/dag of 1 m³/dag.

Voor verbrijzelde asbest betaalt u 10 EUR, met een maximum van 1 m³/dag.

Omwille van de volksgezondheid is het aanbevolen asbesthoudende materialen niet te breken of te verbrijzelen.

De Vlaamse overheid biedt een interessante brochure aan met info over asbest in en om het huis.

Uitleg over dit onderwerp?

Wilt u uitleg over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij de dienst leefmilieu na afspraak. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst leefmilieu

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 50
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.