naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting vervoer van administratief aangehouden personen met een politievoertuig van de lokale politie

Dit is een belasting voor het vervoer van personen die administratief werden aangehouden omdat zij:

  • De openbare orde verstoorden.
  • In staat van openbare dronkenschap verkeerden.

Tarieven?

50 EUR per rit per vervoerde persoon.
(Rit: traject vanaf het uitrukken van het politievoertuig tot de bestemming die de politie bepaalt, binnen het grondgebied van Dendermonde.)

Hoe?

Ingevorderd bij wijze van kohier: het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de belastingschuldigen goed met de eraan verbonden belastingaanslag.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

  • Geld