naar top
Gemeente Dendermonde

Retributie lokale politie

Tarieven?

Deze tarieven gelden vanaf 1/1/2020.

  • Opsluiting in doorgangscellen van en in opdracht van de lokale politie: 100 EUR per opsluiting, te betalen door de opgesloten persoon. Beschadigingen en uitgebreide ontsmettingsschoonmaak worden gefactureerd.
  • Opsluiting in doorgangscellen van de lokale politie op verzoek van andere politiediensten: 250 EUR per opsluiting, te betalen door de politiedienst die om opsluiting verzoekt. Beschadigingen en uitgebreide ontsmettingsschoonmaak worden gefactureerd.
  • Vergoeding van een dokter bij dringende oproep: de lokale politie vergoedt de opgevorderde dokter voor dringende hulpverlening. De lokale politie factureert de betaalde dokterskosten door aan de aangehouden persoon als deze opgesloten is door de lokale politie Dendermonde of aan de lokale politie van de andere zone die de aanhouding heeft bevolen.
  • Loslopende dieren vangen op de openbare weg: 75 EUR per vangst, te betalen door de eigenaar van het dier.
  • Auto's stallen en bewaren: 6,25 EUR per dag, te betalen door de eigenaar van het voertuig. Elke begonnen dag wordt als volledige dag aangerekend.
  • Moto's en bromfietsen stallen en bewaren: 2 EUR per dag, te betalen door de eigenaar van het voertuig. Elke begonnen dag wordt als volledige dag aangerekend.
  • Wielklem gebruiken: 50 EUR per 14 dagen, te betalen door de eigenaar van het voertuig. Elke begonnen blok van 14 dagen wordt als volledige blok aangerekend. 
  • Inzet politiepersoneel in het kader van niet-respecteren van vergunning wegenwerken/signalisatie: 50 EUR per politiepersoneelslid per uur, te betalen door de aanvrager van de vergunning. Bij het ontbreken van de aanvrager, moet de opdrachtgever de retributie betalen. Elk begonnen uur wordt als een volledig uur aangerekend. 

Hoe?

Te betalen binnen de 14 dagen na verzending van de schuldvordering.

Contact

Lokale politie

  • Geld