naar top
Gemeente Dendermonde

Groen park in Appels

Het hoofdgebouw van de vroegere school de Appelbloesem in de Heirstraat staat al enkele jaren leeg en wordt afgebroken. Ook de huidige refter en de achterliggende containers worden afgebroken. Op deze locatie zal de vzw Óscar Romeroscholen een multifunctionele basisschool bouwen. 

Het resultaat van participatie

Het participatietraject bestond uit verschillende onderdelen waarbij we een stem gaven aan kinderen, jongeren, gezinnen, ouderen en verenigingen. De verschillende groepen kregen de mogelijkheid om na te denken over de invulling van de openbare groene ruimte.

Voor de invulling van het park, vond een participatiemoment plaats op zaterdag 26 maart 2022. Met deze input gingen we aan de slag.

Wat is er te vinden in het park?

Het park is opgedeeld in 2 zones tussen de bomen. 1 zone biedt uitdagende klim- en klautermogelijkheden voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. De andere zone is een fantasiezone met meerdere kleine toestellen die de zintuigen prikkelen en ook evenwichtsprikkels bieden. Hier vind je ook een extra hoge glijbaan die van een grote speelheuvel komt, met achteraan een avontuurlijke wadi met stapstenen en stelten. 

De voorzijde van het park kreeg een petanquezone, die later dit jaar nog zal uitgebreid worden. Een onverwachte uitdaging met een putdeksel verhinderde om de zone direct op een goede manier aan te leggen.

Naam park

De buurtbewoners en vooral de kinderen uit Appels kregen de mogelijkheid om de naam van het speelterrein te kiezen. Leerlingen van de lagere school De Oogappel en de buitenschoolse opvang Appels werden uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor de naam van het park. Nadien koos het college van burgemeester en schepenen een top 3 (De Schelle, De Pit en De TrAppel). De uiteindelijke winnaar werd bepaald via een stemronde. Het park krijgt de naam ‘De TrAppel’.

Multifunctionele school

Óscar Romeroscholen bezit een deel van de site en zal hier een nieuw schoolgebouw bouwen. Er komt een nieuwe polyvalente ruimte, die niet enkel gebruikt zal worden door de school, maar ook door de buitenschoolse opvang, verenigingen, families … 

De terreinen rond de school vormen we om tot een park dat toegankelijk is voor iedereen, zowel tijdens als na de schooluren. De school zal op zijn beurt tijdens de schooluren een deel van het park kunnen gebruiken als speelplaats. Het voorste deel van het park aan de straatzijde zal permanent toegankelijk zijn als park.

De modulaire blok op de site zal een vaste plek bieden voor de wijkagenten en de naschoolse opvang. De ruimte achteraan zal op termijn ook verhuurd worden aan de verenigingen van Appels.

Tijdslijn

De sloopwerken van de oude schoolgebouwen zijn gestart in april 2023. Ook de verharde speelplaats werd gesloopt. Deze ontharding bedraagt in totaal 1 380 m². 

Fase 2 omvat de vergroening en verbetering van de toegankelijkheid aan de voorzijde van het park. Deze werken zullen aansluitend met de bouw van de nieuwe schoolgebouwen uitgevoerd worden, omdat dit deel momenteel als werfinrit zal dienen.

Óscar Romeroscholen zal een nieuwe basisschool bouwen op een aangrenzend perceel. Tijdens de werken zal hun werfzone afgeschermd zijn, waardoor de speeltuin veilig en toegankelijk blijft. Onder voorbehoud van diverse factoren starten de bouwwerken in het najaar 2024.

Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’. logo's

Contact

Dienst groenbeleid en landbouw

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

  • Park Heirstraat Appels met speeltoestellen
  • Inplanting voorontwerp Heirstraat