naar top
Gemeente Dendermonde

PRUP 'EHUB VPK Dendermonde' (provinciaal RUP)

Wat is het plan?

Dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) maakt deel uit van het project Warm Dendermonde.

De provincie werkt samen met de stad Dendermonde en het papierverwerkingsbedrijf VPK (Oudegem) om de energie in de stad Dendermonde te verduurzamen. Het doel is om in de toekomst de restwarmte van VPK in te zetten voor de verwarming van woningen, voorzieningen en grootverbruikers in Dendermonde. VPK zelf wil tegen 2030 de verbranding van steenkool vervangen door één of meerdere alternatieve, duurzame energiebronnen.

Om dat te realiseren start de provincie onder andere dit planningsproces. Deze herbestemming is namelijk nodig voor de bouw van een nieuwe energiecentrale (energie-hub). De provincie gaat tijdens dit planningsproces op zoek naar een geschikte plaats voor:

  • deze nieuwe energiecentrale (energie-hub) en
  • het buizensysteem om de restwarmte van het bedrijf VPK te verbinden met de toekomstige verbruikers (een zogezegde warmtenetbackbone).

De nieuwe energiecentrale wordt dé warmte EHUBt voor de stedelijke kern van Dendermonde. De bedrijfslocatie ligt niet in het kleinstedelijk gebied. De provincie herbekijkt daarom de grens van het kleinstedelijk gebied.

Hoe ver staan we?

  • Momenteel loopt de procedure om een studiebureau aan te stellen om het PRUP op te maken. De opmaak van een PRUP duurt gemiddeld 2,5 jaar en doorloopt meerdere stappen met inspraakmomenten.
  • We starten met een locatieonderzoek om de technisch en ruimtelijk meest geschikte locatie(s) voor de nieuwe energiecentrale van het bedrijf en de warmtenetbackbone te vinden. Deze locaties onderzoeken we dan verder in het planningsproces.
  • Wil je meer weten over de procedure? Lees de procesnota. Die wordt doorheen de hele opmaak van het RUP actueel gehouden. Of volg de opmaak van het PRUP op de website van de provincie.