naar top
Gemeente Dendermonde

Shishabar uitbaten

Een shishabar is een publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijp (apparaat om te roken via een vloeistofreservoir) te roken, ook al is dit sporadisch. Een shishabar is enkel mogelijk in een handelszaak die uitsluitend als drankgelegenheid wordt uitgebaat. Het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer (niet op terrassen of andere aanhorigheden van de handelszaak).

Shishabars moeten een openingstaks en een jaarlijkse taks betalen en aan de voorwaarden van het algemeen politiereglement voldoen (bijlage 11).

Hoe aanvragen?

1. Online
Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de bijlagen toe en verstuur.

Vraag online een sishabarvergunning aan

2. Via e-mail
Download het aanvraagformulier. Mail het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen naar: economie@dendermonde.be

3. Via post
Download het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen naar 'Stad Dendermonde, team economie, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.

4. Via het loket
Download het aanvraagformulier. Kom met het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen langs bij team economie na afspraak. Je kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak m.b.t. een shishabarvergunning

Bijlagen

Je moet volgende bijlagen aan jouw aanvraag toevoegen:

 • Gegevens van de andere verantwoordelijke en feitelijke uitbaters
 • Plan van de handelszaak waarop de oppervlakte van de handelszaak en oppervlakte van de rookkamer vermeld is
 • Kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
 • Kopie van de beroepskaart als de uitbater(s) niet over de Belgische nationaliteit beschik(t)(ken)
 • Kopie van de eigendomsakte of de geregistreerde handelshuurovereenkomst
 • Uittreksel(s) uit het strafregister van de verantwoordelijke en feitelijke uitbaters (aan te vragen bij de gemeente/stad van domiciliëring)
 • Kopie van het verslag van het brandveiligheidsonderzoek en het hygiëneverslag (dit moet je zelf aanvragen bij de brandweer)
 • Kopie van de toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
 • Kopie van de statuten van de zaak (indien de zaak een rechtspersoon is)
 • Verklaring van de exploitant dat niemand van de personen, die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de exploitatie van de instelling, onder de weigeringsgronden valt, die vermeld zijn in artikel 4 van bijlage 11 van het algemeen politiereglement (het bewijs van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats wordt bezorgd bij de aanstelling)

Prijs?

Meer info over de kostprijs lees je hier.

Contact

Dienst economie

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 99
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

 • Waterpijp