naar top
Gemeente Dendermonde

PRUP Warmtehub Dendermonde

Wat is het plan?

Dit PRUP is deel van het project Warm Dendermonde. De Provincie werkt samen met de stad Dendermonde en papier- en kartonfabrikant VPK om Dendermonde duurzaam te verwarmen.

Er komt een nieuwe, groene bio-energiecentrale die de vervuilende steenkoolcentrale van VPK zal vervangen. De restwarmte van die nieuwe bio-energiecentrale zal via een warmtenet huizen en gebouwen in Dendermonde verwarmen.

Hiervoor zijn herbestemmingen nodig en daarvoor maakt de Provincie het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP Warmtehub Dendermonde op. 

De Provincie gaat op zoek naar een geschikte plaats voor:

 • De nieuwe bio-energiecentrale: die kan niet op de huidige locatie van de steenkoolcentrale komen.
 • Het buizensysteem van het warmtenet om de restwarmte van het bedrijf VPK te verbinden met de toekomstige gebruikers (de zogenaamde backbone).

Hoe ver staan we?

De eerste stap in de opmaak van het PRUP is de publieke raadpleging en adviesvraag over de startnota. De startnota beschrijft waarom we het plan opmaken, over welk gebied het gaat en hoe we de toekomst zien. In de procesnota lees je welk proces we doorlopen om het plan op te maken.

De deputatie keurde de startnota en procesnota goed op 11 april 2024. De publieke raadpleging loopt van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 19 juli 2024. Tijdens de publieke raadpleging kan je de startnota inkijken en je mening geven. Een samenvatting van de startnota kan je vinden in de brochure.

Op donderdag 13 juni 2024 organiseerden we een participatiemarkt. Bekijk de posters.

Je kan de start-en procesnota raadplegen

 • Op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen:
 • Bij de provinciale dienst Ruimtelijke planning: Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent. Op afspraak via prupwarmtehubdendermonde@oost-vlaanderen.be of 09 267 70 00.
 • Bij de stad Dendermonde in de Stadswinkel: Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, tijdens de openingsuren.
 • Bij de gemeente Lebbeke, in het administratief centrum: Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke, tijdens de openingsuren.

Je kan reageren van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 19 juli 2024:

 • Per e-mail naar raadplegingen@oost-vlaanderen.be
 • Per post op het adres: Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Ruimtelijke planning: Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent.
 • Door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de provinciale dienst Ruimtelijke planning: Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent.
 • Door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de stad Dendermonde in de Stadswinkel: Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, tijdens de openingsuren.
 • Door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Lebbeke in het Administratief centrum: Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke, tijdens de openingsuren.

De datum van de e-mail, van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Timing

juni 2023-eind 2026

Budget

233 400 EUR

Partners

 • Papier- en kartonfabrikant VPK
 • Stad Dendermonde
 • Energiemakelaar van de POM Oost-Vlaanderen