RUP 'Volgend uit planologische attesten'

Een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, kan een planologisch attest aanvragen. Het attest geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor behoud en verdere ontwikkeling van het bedrijf. Het attest geeft ook aan of hiervoor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig is.

De bedrijven Bouwwerken Hermans uit Appels en LivoVabo uit Oudegem kregen een positief planologisch attest. De stad heeft vervolgens het vereiste RUP opgemaakt.

Het RUP volgend op planologische attesten werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 18 oktober 2017. Het besluit van de gemeenteraad werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 december 2017. 14 dagen na de publicatie treedt het RUP in werking.

Onderaan deze pagina kan je het dossier vinden dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad, samen met het advies van de GECORO en het vaststellingsbesluit.

Je kan alle plannen in Dendermonde inkijken (zonder uitleg) in de Stadswinkel.

Wens je graag uitleg over dit onderwerp, dan kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.

Stadswinkel

Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-52 9200
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Aandacht bij jouw bezoek! Bescherm jezelf en de anderen, respecteer de afstand van 1,5 m.