naar top
Gemeente Dendermonde

STOP-principe

Lokaal bestuur Dendermonde voert een modern mobiliteitsbeleid en hanteert daarbinnen het STOP-principe. Dit om leefbaarheid te verhogen en de verkeersstroom te optimaliseren voor alle weggebruikers in Dendermonde.

Het STOP-principe wordt gebruikt bij slimme inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Privé vervoer gaat. 

Stappers

Voor korte afstanden, onder 5 kilometer, blijft stappen het beste middel om je te verplaatsen in een stads- of dorpskern.

Trappers

Voor verplaatsingen tussen 5 kilometer en 20 kilometer, is trappen de uitgelezen manier van verplaatsen.

De fiets wordt alsmaar populairder en creatiever ingevuld, bak vooraan of kar achteraan, met elektrische ondersteuning. Daarnaast verschijnen ook tal van afgeleiden zoals Segway en Hoverboard in ons straatbeeld. 

Openbaar vervoer

Voor verplaatsingen vanaf 20 kilometer is de trein het duurzaamste en meest efficiënte vervoersmiddel, met tal van voordelige tarieven en terugbetalingsmechanismes. 

Privévervoer

Wanneer de afstand te groot is, aansluitingen ontoereikend zijn of je zware ladingen vervoert, is gemotoriseerd transport, zoals de auto, soms de aangewezen keuze.

Er zal dus altijd rekening gehouden worden met deze manier van verplaatsen in het mobiliteitsbeleid, maar steeds minder prioritair.

Mobiliteit 2.0

Bij de (her)aanleg van wegen door gemeenten of gewest wordt de ruimte voor voetgangers en voor fietsers eerst afgebakend. Daarbij houdt men rekening met de toename en de diversiteit van het fietsgebruik. De resterende ruimte staat ter beschikking van het openbaar vervoer (liefst in eigen bedding) en ten slotte van het privévervoer.

Gedeelde ruimte voor voetgangers en fietsers wordt waar mogelijk vermeden. Voetpaden zijn idealiter exclusief voorbehouden voor voetgangers en fietsers hebben een eigen afgebakende fietsruimte. Waar er onvoldoende ruimte is, wordt bij voorkeur gekozen voor fietsstraten waar de fietser de volledige rijweg kan benutten en de auto achter de fietser blijft.

Dit principe is ook opgenomen in het Vlaams mobiliteitsplan.

  • STOP-principe