naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie nestvoorzieningen gierzwaluw

Als je nestvoorzieningen aanbrengt voor de gierzwaluw, kan je hiervoor een subsidie aanvragen. 

Meer informatie vind je op de website van het Regionaal Landschap Schelde-Durme

Subsidiebedrag?

50 EUR per jaar per nestvoorziening met een maximum van 250 EUR per jaar.

Voorwaarden?

 • Je plaatst zelf de voorzieningen (inbouwstenen, dakpannen of nestkasten).
 • Je brengt de nestvoorziening minimaal 4 meter boven de grond aan.
 • Je voorziet onder de in- of uitvliegopening 3 meter ruimte voor een vrije val die gierzwaluwen moeten kunnen maken als zij de nestplaats verlaten.
 • Je zorgt dat er geen obstakels in de buurt van de nestvoorziening zijn (bomen, gebouwen, draden ...) die de vrije aanvliegmogelijkheden bemoeilijken.
 • Je plaatst de kunstnesten nooit in de zon.
 • Je moet jouw subsidieaanvraag doen voor je de nesten plaatst. 

Hoe aanvragen?

1. Online

Meld je aan, vul de gegevens in en klik op 'verstuur'.

Online aanvragen

2. Via e-mail

3. Via post

 • Download het aanvraagformulier (zie Downloads).
 • Stuur het ingevulde formulier op met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, dienst groenbeleid en landbouw, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.

4. Via het loket

 • Download het aanvraagformulier (zie Downloads).
 • Breng het ingevulde aanvraagformulier mee (zie Downloads).

Je kan enkel langskomen aan het loket van de dienst groenbeleid en landbouw na afspraak. Je kan een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Afhandeling?

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de toekenning van de subsidie na advies van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Het college kan de toelage weigeren, bv. als de voorgestelde plaatsing niet geschikt is voor gierzwaluwen.

Contact

Dienst groenbeleid en landbouw

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

 • Geld