naar top
Gemeente Dendermonde

Verlopen grafconcessie

Graven waarvan de concessie of grafrust is verlopen worden aangeplakt om de nabestaanden de kans te geven een beslissing te nemen over het al dan niet behouden van dit graf.

Dergelijke aanplakkingen zijn wettelijk verplicht. Alle nabestaanden persoonlijk op de hoogte brengen is niet mogelijk, maar om iedereen zo goed mogelijk te infomeren, kan je de bekendmakingen hier raadplegen (zie Downloads).

De aankondiging moet minstens een jaar worden uitgehangen alvorens het stadsbestuur kan overgaan tot een ontruiming.

Een aanplakking wil niet noodzakelijk zeggen dat de zerk onmiddellijk zal verdwijnen, er wordt na de procedure beslist welke zerken zullen behouden blijven.

Nabestaanden die hebben gekozen voor een concessie kunnen deze altijd verlengen, nabestaanden die kozen voor gratis grafrust kunnen deze alsnog omzetten naar een concessie zodat ook dat graf kan behouden blijven.

Voor meer informatie kan je de dienst Begraafplaatsen contacteren op het nummer 052-25 80 73 of via begraafplaatsen@dendermonde.be.

Lees ook: