Verplaatsen openbare verlichtingspaal - gevelarmatuur

Als u gehinderd wordt door een openbare verlichtingspaal of gevelarmatuur, kunt u een aanvraag indienen¬†om deze te verplaatsen.¬†Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is het formulier dat u onder ‘downloads’ vindt in te vullen en te mailen naar Fluvius.

U zal voor de verplaatsing van een verlichtingspaal en of -toestel steeds een offerte ontvangen. Bij goedkeuring van de offerte en na uitvoering ontvangt u van Fluvius een factuur.

Indien bij een bestaande of toekomstige woning de netpaal, al dan niet met een verlichtingsarmatuur, moet verplaatst te worden, gebeurt dit enkel en alleen gratis wanneer de netpaal zich binnen de zone loodrecht voor de garagepoort of voordeur bevindt en hinder vormt voor de toegang (in zoverre de netpaal niet reeds op de scheiding van het perceel staat). U moet hiervoor een goedgekeurd bouwplan voorleggen.