naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 1: Versterking zorgaanbod

Bouw nieuw woonzorgcentrum in Baasrode

De vergrijzing van onze bevolking is een maatschappelijke uitdaging. Onze inwoners hebben recht op een waardige, oude dag. Daar zetten we volop op in. Zo wordt voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum (wzc) in Baasrode een groot budget uitgetrokken. Dit gebouw moet beantwoorden aan alle huidige normen rond zorg (ook voor personen met dementie en fysiek zwaar zorgbehoevende ouderen) maar ook aan de moderne criteria rond duurzaamheid.

Het wzc zal uit kleine leefgroepen bestaan en in totaal 126 bedden tellen, waaronder drie kamers voor koppels, zes kamers als 'inleunwoning', een crisiskamer, een afdeling nauwe zorg, enz. De nieuwe gebouwen (in de vorm van cocons die onderling met elkaar verbonden zijn) zullen heel 'open' zijn (o.a. met veel glas) zodat er connectie is met de omgeving. In de ruime tuin zullen de bewoners zelf kunnen tuinieren.

Voor dit woonzorgcentrum wordt een laagenergieconcept uitgewerkt. De gebouwschil wordt sterk geïsoleerd en elke cocon krijgt een eigen warmtepomp. Regenwater wordt maximaal gerecupereerd. Er komen groendaken met zonnepanelen. Streefdatum voor ingebruikname is 2023.

Meer info over het nieuw wzc in Baasrode

4e lokaal dienstencentrum

Op dit moment zijn er drie lokale dienstencentra (ldc) operationeel: 't Plein (Baasrode), Zilverpand (centrum) en Zonnebloem (Sint-Gillis). Naast ontmoeting, vorming en ontspanning, kan je in de ldc's terecht voor heel wat diensten: maaltijden, wasserette, pedicure/manicure, boodschappendienst en administratieve hulp.

Doordat de drie huidige ldc's gelegen zijn ten oosten van de Dender, moeten de inwoners van Appels, Oudegem, Mespelare en Schoonaarde zich ver verplaatsen. Daarom beslist het lokaal bestuur om een 4e lokaal dienstencentrum uit te bouwen in Oudegem. Dit ldc wordt dan een extra uitvalsbasis voor de dienstverleners en animatoren. Voor inwoners zal het een ontmoetingsplaats zijn met een verbindende, preventieve en laagdrempelige werking.

Onze ldc's zijn antennepunten van het Sociaal Huis waar u info verkrijgt over sociale voordelen, tegemoetkomingen ... Er zal vanuit het ldc ook buurtgericht gewerkt worden met als doel de sociale cohesie te versterken. Voor de deelgemeenten waar geen eigen lokaal dienstencentrum gevestigd is, zoeken we naar partners die kunnen helpen om de dienstverlening van het Sociaal Huis te realiseren.

Meer info over het vierde ldc