naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 10: Participatietoets

Participatietoets

Participatie krijgt een duidelijke plaats in het bestuur van de volgende jaren via verschillende initiatieven. We ontwikkelen een visie op participatiebeleid, we zetten in op de uitbouw van digitale participatieplatforms en introduceren een participatietoets bij grote projecten. Participatie werkt echter niet wanneer we al onze medewerkers daar niet in mee hebben. Daarom zullen we de tijd nemen om iedereen hiervan positief te doordringen en op dezelfde lijn te krijgen.

Burgerbudget

Om helemaal de daad bij het woord te voegen rond participatie, gaat dit bestuur voor actief partnerschap via een burgerbudget. We willen kunnen mee bouwen aan de waardevolle ideeën van onze burgers. We leggen een afsprakenkader vast waarin staat aan welke voorwaarden burgervoorstellen moeten voldoen en hoe over een eventuele realisatie wordt beslist. We voorzien hiervoor jaarlijks een budget van 30.000 euro. 

Meer info over het burgerbudget