naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 10: Participatietoets

Participatie krijgt een duidelijke plaats via verschillende initiatieven. We zetten in op de uitbouw van ons digitale participatieplatform denkmee.dendermonde.be en introduceren een participatietoets bij grote projecten.

Burgerbudget

In april 2020 lanceerden we het allereerste burgerbudget. Vier ideeën werden gekozen en verder uitgewerkt in 2021. In de wijk Winningen in Grembergen staat een burenbank om te rusten en te genieten van wat plukfruit. In de bib kan je sinds september gezelschapspellen uitlenen. Meer dan 40 tegeltuinen werden aangelegd in de Emanuel Hielstraat in Sint-Gillis. En in Baasrode zijn ze volop bezig om speelplein De Vliet 2.0 te bouwen. Ondertussen kozen we vier nieuwe ideeën voor burgerbudget 2021: fruitbomen op openbare plaatsen, openbare schaaktafels, een yogapad in de natuur en inzamelboxen en bekendmakingsmateriaal voor ‘samen tegen menstruatiearmoede’. Door het succes van al deze projecten startten we ook in 2022 een nieuw burgerbudget.

Lees meer over het burgerbudget

Denk mee(r) voor de Oude Vest

Om de herinrichting van de Oude Vest te realiseren, koos de stad voor een inspraaktraject waarbij bewoners, handelaars, bezoekers ... hun inbreng konden doen. In maart werd het voorontwerp voorgesteld tijdens een infomarkt. Suggesties en opmerkingen werden meegegeven aan de ontwerpers.

Lees meer over het project Oude Vest

Centraal systeem voor burgermeldingen

In 2022 werd een nieuw intern systeem gelanceerd voor meldingen en klachten, bv. een put in de rijweg, verstopte rioolkolk, overhangende begroeiing, sluikstort, gevaarlijke verkeerssituatie, een omgevallen boom …  Via dit nieuwe systeem willen we meldingen centraal, meer op dezelfde manier en met dezelfde snelheid van antwoord behandelen. Als melder krijg je meer info over de stand van zaken en het verdere verloop van de melding of klacht.

Vrijwilligersbeleid 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 12 december 2022 een nieuw vrijwilligersbeleid goed en besliste dit in werking te laten treden vanaf 1 januari 2023. Het vernieuwde beleid is een duidelijke leidraad voor zowel de vrijwilligers als voor de stadsmedewerkers.

Een belangrijke tool voor de vrijwilligers is het digitaal platform ‘Give a Day’. Daarop kunnen vrijwilligers zelf een profiel aanmaken om vrijwilligerswerk te vinden en krijgen ze een overzicht van hun taken, documenten en interessante vacatures. Vacatures die de vrijwilligersverantwoordelijken van de diensten online zetten. Zo kunnen we de vraag naar en het aanbod van vrijwilligerswerk beter op elkaar af te stemmen, want het beheren en matchen van vrijwilligers is een hele klus.

Lees meer over het vrijwilligersbeleid en -platform