naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 10: Participatietoets

Participatie krijgt een duidelijke plaats via verschillende initiatieven. We zetten in op de uitbouw van ons digitale participatieplatform denkmee.dendermonde.be en introduceren een participatietoets bij grote projecten.

Burgerbudget

In april 2020 lanceerden we het allereerste burgerbudget. Vier ideeën werden gekozen en verder uitgewerkt in 2021. In de wijk Winningen in Grembergen staat een burenbank om te rusten en te genieten van wat plukfruit. In de bib kan je sinds september gezelschapspellen uitlenen. Meer dan 40 tegeltuinen werden aangelegd in de Emanuel Hielstraat in Sint-Gillis. En in Baasrode zijn ze volop bezig om speelplein De Vliet 2.0 te bouwen. Ondertussen kozen we vier nieuwe ideeën voor burgerbudget 2021: fruitbomen op openbare plaatsen, openbare schaaktafels, een yogapad in de natuur en inzamelboxen en bekendmakingsmateriaal voor ‘samen tegen menstruatiearmoede’. Door het succes van al deze projecten starten we ook in 2022 een nieuw burgerbudget.

Lees meer over het burgerbudget

Denk mee(r) voor de Oude Vest

Om de herinrichting van de Oude Vest te realiseren, koos de stad voor een inspraaktraject waarbij bewoners, handelaars, bezoekers ... hun inbreng konden doen. In maart werd het voorontwerp voorgesteld tijdens een infomarkt. Suggesties en opmerkingen werden meegegeven aan de ontwerpers.

Lees meer over het project Oude Vest

Centraal systeem voor burgermeldingen

Dit project liep door de coronacrisis vertraging op. In 2022 maken we werk van een nieuw intern systeem voor meldingen en klachten, bv. een put in de rijweg, verstopte rioolkolk, overhangende begroeiing, sluikstort, gevaarlijke verkeerssituatie, een omgevallen boom …  Via dit nieuwe systeem willen we meldingen centraal, meer op dezelfde manier en met dezelfde snelheid van antwoord behandelen. Als melder krijg je meer info over de stand van zaken en het verdere verloop van de melding of klacht.