naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 7: Versterking sportinfrastructuur

De sportsite in Sint-Gillis biedt een degelijke omnisportaccommodatie. Daarnaast zijn er ook sporthallen en/of -terreinen in Oudegem, Appels, Baasrode en Grembergen. Met de verschillende sportclubs zijn goede afspraken gemaakt voor een optimaal gebruik van deze sportinfrastructuur.

Toch kan de huidige sportinfrastructuur onvoldoende inspelen op de noden en behoeften van sportverenigingen, sportende jeugd en volwassenen. Daarom opteert het lokaal bestuur voor een versterking van de sportinfrastructuur: minder of geen wachtlijsten tot gevolg, meer aansluitingen bij de Dendermondse sportclubs, efficiëntere organisatie van trainingen en efficiënter gebruik van de terreinen.

Nieuwe sporthal in Grembergen

De huidige sporthal van Grembergen (Scheldedreef) is verouderd. Omdat renovatie van de bestaande accommodatie niet kosten-efficiënt is, wordt geopteerd voor een nieuwbouw in de Oud Kerkhofstraat.

Uitbreiding sportsite Sint-Gillis

Er zijn mogelijkheden om de sportsite met ongeveer 4,9 hectare verder uit te breiden. Het lokaal bestuur (via het Autonoom Gemeentebedrijf) trekt hiervoor de nodige budgetten uit. De nieuwe terreinen zullen worden aangelegd (o.a. gras en verlichting) om sportbeoefening op trainingsniveau te kunnen garanderen. Rond deze sportsite op Sint-Gillis, werkt het Autonoom Gemeentebedrijf een globaal plan uit.