naar top
Gemeente Dendermonde

Herinrichting kruispunt Mechelse Poort

In 2020 stelde het schepencollege zeven acties vast voor het stadsproject Epicentrum met o.a. de herinrichting van het kruispunt Mechelse Poort door beheerder AWV, Agentschap Wegen en Verkeer.

Bedoeling is om dit historische zwarte punt in Dendermonde om te vormen tot een veilig verkeersknooppunt met veel groen, brede fietspaden, een fietsbrug en drie nieuwe fietstunnels. 

Informatie vind je op deze pagina en op de website van AWV via www.wegenenverkeer.be/Dendermonde.

Update 19/6/2023 - Voorbereidende nutswerken van 22 juni tot eind augustus 2023 

Vanaf 22 juni tot 31 augustus 2023 vernieuwen de nutsbedrijven de ondergrondse leidingen. Deze werken gebeuren buiten de rijweg of door middel van gestuurde boringen onder de weg. Zo beperken we de hinder tot het minimum. De timing van de werken is onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden en technische tegenslagen.

Fasering van de nutswerken
Fase 1
° 22 juni - 29 juni
: gestuurde boringen aan Oude Vest, de Leopoldlaan en de Noordlaan. De gestuurde boringen duren samen een week.
° 28 juni - 14 juli: aanleg van nutsleidingen in een sleuf tussen Kasteelstraat en Oude Vest / Leopoldlaan aan de westzijde van het kruispunt en de aanleg van een nutssleuf aan de oostzijde van de Leopoldlaan. De graafwerken duren tot 7 juli. De laatste week voor het bouwverlof wordt alles in oorspronkelijke staat hersteld en opgekuist.
° Hinder? Geen hinder voor voetgangers, fietsers, of gemotoriseerd verkeer. Enkel de bushalte aan de Leopoldlaan stadinwaarts wordt ingenomen. Reizigers kunnen wat verderop terecht bij een tijdelijke halte.
° 17 juli - 18 augustus: bouwverlof, dus geen werkzaamheden of hinder.

Fase 2
° 21 augustus - 31 augustus:  herstart nutswerken aan de zuidzijde van de Mechelsesteenweg (zijde vijver).
° Hinder? Inname fietspad, voetpad en grotendeels de rechtsafslagstrook van de Mechelsesteenweg naar de Kroonveldlaan. De Kroonveldlaan kan wél nog rechtstreeks ingereden worden ter hoogte van het kruispunt zelf.
° Verkeerssituatie
Fietsers worden omgeleid vanaf de Leopoldlaan. Ze moeten afstappen en via de voetgangersoversteek aan de brandweerkazerne oversteken om via het park naar de Kroonveldlaan te rijden.
Openbaar vervoer: geen impact, enkel de bushalte in de Leopoldlaan rijrichting station verschuift weg van het kruispunt.
Gemotoriseerd verkeer: aan de zuidzijde van de Mechelsesteenweg wordt de rechtsafslagstrook ingenomen.

Update 19/12/2023 - Heraanleg kruispunt Mechelse Poort zal starten met vertraging

De heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort in Dendermonde zal niet zoals voorzien starten in maart/april 2023. Een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de toegekende omgevingsvergunning.  AWV bestudeert nu het arrest en zal kijken welke remediërende maatregelen kunnen genomen worden om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad.
De bedoeling van AWV is  om zo snel mogelijk in de loop van volgend jaar een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen zodat dit project, dat broodnodig is voor de veiligheid van de fietsers op dit drukke kruispunt, kan gestart worden.
De voorbereidende nutswerken die voorzien werden in de eerste maanden van 2023 kunnen in principe wel plaats vinden. 

Veilig, comfortabel fietsknooppunt

Het kruispunt aan de Mechelse Poort is één van de drukste en gevaarlijkste van Dendermonde. De plannen voor de heraanleg voorzien in een volledig heringericht kruispunt met fietstunnels. Er komen drie fietstunnels onder het kruispunt: dwars onder de Martelarenlaan, de Noordlaan en de Leopoldlaan.

De fietstunnel onder de Noordlaan wordt een nieuwe poort om de stad binnen te fietsen. Fietsers en voetgangers zullen bij het oversteken niet meer in conflict komen met het andere verkeer. Bovendien kunnen zij hun traject hier vlot verderzetten en moeten ze geen rekening meer houden met wachttijden aan verkeerslichten. De fietspaden van en naar de tunnels zijn dubbelrichtingsfietspaden en minimaal 3 meter breed. De fietstunnels zelf hebben een breedte van ongeveer 5 meter.

Een plek om te vertoeven

Er is bij de inrichting van de nieuwe Mechelse Poort ook aandacht besteed aan de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Naast het grote fietsplein (22mx25 m) dat uitgeeft op de verschillende tunnels zijn er terrassen voorzien en de aanplantingen moeten er een groene en aangename omgeving van maken. Zo wordt de Mechelse Poort niet enkel een doorgangsroute maar ook een plek waar men op een mooie dag kan genieten van de zon en de passage.

Ook het nieuwe bufferbekken zal omzoomd zijn door groen en zal bovendien een stukje Dendermondse geschiedenis terug bloot leggen doordat de beer met monnik terug zichtbaar zal zijn. De herinrichting van de Mechelse Poort maakt namelijk deel uit van de volledige herinrichting van de Bruynkaai tot een attractieve toegangspoort tot de stad.

Vlot en veilig autoverkeer

Om het autoverkeer beter te laten doorstromen, krijgen auto’s die vanop de Noordlaan naar de Leopoldlaan en vanop de Leopoldlaan naar de Mechelsesteenweg rijden een afslagstrook zonder verkeerslichten. De verkeerslichten worden bijgesteld, onder andere o.a. in functie van het vele links afslaand verkeer vanuit de Martelarenlaan naar de Mechelsesteenweg.  Al deze ingrepen moeten zorgen voor meer verkeersveiligheid en voor een betere doorstroming.

Parking De Bruynkaai

De huidige autoparking blijft deze legislatuur behouden als parkeerruimte. De stad wil hier wel het bestaande jaagpad op de Scheldedijk verbreden tot een aangename flaneerstrook voor fietsers en voetgangers langsheen de Schelde. Deze flaneerzone zal via groenbeplantingen afgeschermd worden van de autoparking.

Waar nu de vrachtenwagenparking ligt, komt een waterbuffer voor het nieuwe kruispunt. We richten de waterbuffer zo in dat deze de herinnering oproept aan de vroegere aanzet van de vestinggracht rondom de stad, richting het Amelinckx-gebouw. Het fietspad over deze waterbuffer zal via een brug lopen. Deze brug krijgt vorm met de bestaande brugconstructies aan de Brusselse en Mechelse Poort als inspiratie. Deze fietsbrug en de tunnel onder de Noordlaan zullen een nieuwe ‘poort’ vormen voor fietsers en voetgangers richting het centrum.

We laten de waterbuffer aansluiten op de vroegere afsluitdam tussen de Dender en de vestinggracht: de ‘beer met monnik’. De beer was de naam van de dam. De monnik was een torentje dat vijandige legers verhinderde om via deze dam de stad binnen te vallen. De hele constructie zit nog steeds onder de grond. Het bovenste stuk van monnik steekt boven het maaiveld uit, te zien als een kleine piramide op de parking van de De Bruynkaai. Dankzij een goede samenwerking met AWV krijgen we zo de kans om dit stukje geschiedenis weer vrij te graven en te tonen als deel van onze vestingstad.

Tijdens de werken aan het kruispunt zal de vrachtwagenparking niet beschikbaar zijn. Dit biedt de kans om heel de zone een groene inrichting te geven om iedereen vanuit het Scheldelandschap een mooi welkom te geven en hen te verleiden om het historische stadscentrum met zijn vestinggordel te bezoeken.

Voorbereiding verderzetten

Bomen rooien op het kruispunt

Eind februari 2022 heeft een aannemer de bomen gerooid tussen de parking de Bruynkaai en de Scheldebrug en tussen de Scheldebrug en de spoorwegbrug over de Mechelsesteenweg. Dit gebeurde om ruimte te maken voor de heraanleg van het kruispunt. Op deze plaats zal tijdens de werken een tijdelijk fietspad voorzien worden dat fietsers van de brug veilig richting de Scheldedijk moet leiden. Bij de heraanleg van het kruispunt zal hier uiteindelijk een bufferbekken omzoomd door groen gerealiseerd worden en zal bovendien een stukje Dendermondse geschiedenis blootgelegd worden door de beer met monnik terug zichtbaar te maken.

Er wordt in totaal 11.089 m² ontbost, 5.310 m² daarvan wordt opnieuw aangeplant binnen het project zelf. In de downloads onderaan deze pagina vind je het beplantingsplan na de heraanleg van het kruispunt.
De overige boscompensatie wordt voorzien op de N41 in een zone tussen Vlassenbroekbrug en Denstraat (tussen kmp 16,063 – 17,150). Dat gaat over 12.182 m² aanplantingen.

Kruispunt De Bruynlaan/Noordlaan/Veerstraat

In aanloop tot de grote werken aan het kruispunt Mechelse Poort, maakte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV dat de Noordlaan beheert) dit kruispunt veiliger voor alle weggebruikers. Het kruispunt De Bruynlaan/Noordlaan/Veerstraat was een van de zwarte punten op het vlak van verkeersveiligheid van onze stad.

Project Epicentrum

Bekijk ook de andere acties in het stadsproject Epicentrum.

  • Overzichtsbeeld kruispunt Mechelse Poort
  • Fietsbrug
  • Fietsplein