naar top
Gemeente Dendermonde

Epicentrum

De omgeving ‘De Bruynkaai’ is grofweg een grote parking voor auto’s en vrachtwagens aan de Noordlaan naast de Schelde. In deze parkeerzone lag tot de jaren ’70 van vorige eeuw de samenvloeiing van de Oude Dender in de Schelde, waaraan de stad zijn naam ontleende. Na de aanleg van het Denderkanaal werd het water gedempt. Zo ontstond een grote parkeervlakte.

Vooronderzoek

Tussen 2014 en 2016 werkte de stad aan een ontwerpend onderzoek voor deze zone, die we voortaan ‘Epicentrum’ noemen. Dit resulteerde in een basisscenario waarin volgende zaken opvielen:

 • De Oude Dender doortrekken onder de Noordlaan.
 • De vestinggordel doortrekken over het kruispunt Mechelse Poort: via het doortrekken van een watervlak tot aan de ‘monnik met beer’ en via het doortrekken van de groenstructuur met de creatie van een park aan de vroegere riviermonding.
 • Een verkeersveilige heraanleg kruispunt Mechelse Poort met drie fietstunnels.

Gekoppeld aan dit basisscenario werden voor de resterende zone mogelijke ontwikkelingsscenario’s uitgewerkt.

Acties

Het was de uitdaging voor het lokaal bestuur om vanuit de resultaten van het ontwerpend onderzoek op zoek te gaan naar een duurzame, haalbare en realistische inrichting voor deze strategische stedelijke plek.
Verschillende partners gaan de volgende zeven acties de komende jaren realiseren:

 • Actie 1: Op de hoek van de De Bruynlaan met de Noordlaan realiseert een projectontwikkelaar twee gebouwen met meergezinswoningen. Eén ervan is gerealiseerd, de tweede in aanbouw (2022).
 • Actie 2: In de loop van 2022 wil het lokaal bestuur de huidige De Bruynlaan verleggen naar de woningen met een nieuw kruispunt op de Noordlaan. Lees meer op de infopagina 'herinrichting De Bruynlaan en kruispunt Noordlaan/Veerstraat'.
 • Actie 3: Door de huidige weg te verleggen komt er ruimte vrij voor de creatie van een flaneerzone met parkstrip aan de Scheldeboorden in 2022-2023. Via deze onthardingsoperatie ontstaat een groen-recreatieve ruimte met uitzicht op de Schelde.
 • Actie 4: Herinrichting kruispunt Noordlaan/Veerstraat: Er zal een attractieve verbinding voor fietsers en voetgangers gecreëerd worden vanaf de Scheldedijk naar het stadscentrum via de Veerstraat. Deze herinrichting wordt gekoppeld aan bijkomende verkeersveiligheidsmaatregelen op het kruispunt Veerstraat-Noordlaan. Lees meer op de infopagina 'herinrichting De Bruynlaan en kruispunt Noordlaan/Veerstraat'.
 • Actie 5: Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid (AWV) heeft plannen voor een grondige herinrichting van het kruispunt Mechelse Poort. Drie fiets- en voetgangerstunnels zullen de verkeersveiligheid verbeteren en een vlottere doorstroom voor alle soorten verkeer mogelijk maken. Lees meer op de infopagina 'herinrichting kruispunt Mechelse Poort'.
 • Actie 6: De huidige autoparking tussen beide herinrichtingszones blijft deze legislatuur behouden als parkeerruimte. De stad wil hier wel het bestaande jaagpad op de Scheldedijk verbreden tot een aangename flaneerstrook voor fietsers en voetgangers langsheen de Schelde. Deze flaneerzone zal via groenbeplantingen afgeschermd worden van de autoparking.
 • Actie 7: De tijdelijke inrichting van een park ‘Groene Dender is reeds afgewerkt.

Als we deze 7 acties samen bekijken, dan ontstaat er één grote  groen-recreatieve zone langsheen de Schelde. Dit wordt een nieuwe attractieve toeristische toegangspoort die fietsers en wandelaars zal verleiden om het historische stadscentrum te bezoeken en een aangenamere leefruimte voor omwonenden.  

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

 • Overzichtsbeeld ontwerp Epicentrum
 • Nieuw kruispunt met De Bruynlaan
 • Overzichtsbeeld Epicentrum, kant Noordlaan