naar top
Gemeente Dendermonde

Zogsebaan: wegen- en rioleringswerken

Update 22 april 2021                                                                                                            Vanaf 26 april vernieuwen de nutsmaatschappijen de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie op de Zogsebaan en de Heirbaan. Ze werken daarbij over een traject dat loopt van de rotonde op de Zogsebaan in Dendermonde tot Zogge in Hamme. Tijdens de werken worden de fietsers via de zijstraten omgeleid. Het gemotoriseerd verkeer kan in beide richtingen beurtelings langs de werf passeren. Doorgaand verkeer volgt een omleiding via de N470 en de E17.  Om sluipverkeer tegen te gaan wordt de Bakkerstraat/Hermietstraat geknipt zodat de Gauwdam via Zele te bereiken is en wordt er een knip ingevoerd in de Buffelstraat zodat de Gauwdam via Grembergen te bereiken is. 

 
 

Nieuwe gewestweg van Dendermonde tot Waasmunster

Begin 2021 gaat de heraanleg van de N446 in Dendermonde, Hamme en Waasmunster van start. De drie gemeenten, Aquafin, Riopact en het Agentschap Wegen en Verkeer investeren samen in 7,5 km nieuwe gewestweg. In Dendermonde wordt de Zogsebaan aangepakt.

De hele vernieuwing beslaat het traject vanaf de nieuw aangelegde rotonde aan de Hamsesteenweg, via de Zogsebaan tot de Acacialaan in Waasmunster. Er komen onder andere veilige fietspaden, een comfortabele rijweg, goed uitgeruste bushaltes en een gescheiden rioleringsstelsel.

Er wordt een gezamenlijke aanbesteding gevoerd voor de uitvoering van deze werken, waarbij de gemeente Hamme werd aangeduid als aanbestedende overheid. De lastvoorwaarden en gunningswijze werden in de gemeenteraad van 6 juli 2021 goedgekeurd.

Gedetailleerde info over de fasen van de werken en verkeersregelingen

We verwijzen hiervoor door naar de website van Agentschap Wegen en Verkeer.

Op deze webpagina kan je ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief over de werken.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.