naar top
Gemeente Dendermonde

Zogsebaan: wegen- en rioleringswerken

Nieuwe gewestweg van Dendermonde tot Waasmunster

Begin 2021 gaat de heraanleg van de N446 in Dendermonde, Hamme en Waasmunster van start. De drie gemeenten, Aquafin, Riopact en het Agentschap Wegen en Verkeer investeren samen in 7,5 km nieuwe gewestweg. In Dendermonde wordt de Zogsebaan aangepakt.

De hele vernieuwing beslaat het traject vanaf de nieuw aangelegde rotonde aan de Hamsesteenweg, via de Zogsebaan tot de Acacialaan in Waasmunster. Er komen onder andere veilige fietspaden, een comfortabele rijweg, goed uitgeruste bushaltes en een gescheiden rioleringsstelsel. 

Timing

Start werken januari 2021

Omdat het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen langer duurt dan voorzien en om eigenaars meer tijd te geven de onteigende voortuinstroken vrij te maken zullen de werken starten in januari 2021. De nutswerken starten dan in februari volgend jaar.

Al de overige informatie over de fasering en verkeerssituatie tijdens de werken blijft geldig.

Vrijmaken onteigende percelen

De eerste zones die worden aangepakt zijn deze van de rotonde op de Zogsebaan in Dendermonde tot aan de Bookmolenstraat in Hamme (zone 1) en van de Bookmolenstraat tot aan Hooigat op de Heirbaan in Hamme (zone 2).

Voor het bouwrijp maken zullen we onder andere een aantal bomen rooien, struiken verwijderen en omheiningen verplaatsen. Eigenaars die nu nog opstallen (bomen, hagen, omheiningen, brievenbussen…) hebben staan voor de rooilijn (= grens openbaar domein, te herkennen aan gekleurde paaltjes) en die deze willen behouden, vragen we om deze opstallen zelf te verwijderen voor 5 januari 2020. Daarna zal de aannemer deze verwijderen en recupereren. Verhardingen worden uiteraard nog niet opgebroken zodat de toegang tot uw perceel te verzekerd blijft.

Opgelet: De vermelde data bij de werken kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden of door slecht weer.

Gedetailleerde info over de fasen van de werken en verkeersregelingen

We verwijzen hiervoor door naar de website van Afdeling Wegen en Verkeer:  Wegenwerken N446.

Op deze webpagina kan je ook inschrijven voor een digitale nieuwsbrief over de werken.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.