naar top
Gemeente Dendermonde

Zoektocht naar een locatie

Waar komt de nieuwe sportsite in Grembergen?

De stadsdiensten voerden een locatieonderzoek, waarbij verschillende locaties werden vergeleken.

  • De huidige locatie van de sporthal in de Scheldedreef werd eerder al uitgesloten. Daar is onvoldoende ruimte om een nieuwe sporthal te bouwen die voldoet aan de hedendaagse normen en de veiligheidsvoorschriften.
  • De sportterreinen in de Oud Kerkhofstraat werden onderzocht.
  • Door wijzigingen in het Dendermondse sportlandschap bood zich ook een andere kans aan, nl. de site van het voetbalterrein aan het Grootzand. 

De terreinen in de Oud Kerkhofstraat en aan het Grootzand onderzochten we op verschillende aspecten: eigendom, stedenbouwkundige mogelijkheden, sportieve mogelijkheden, bereikbaarheid en mobiliteit.

Uit dit onderzoek blijkt dat de site Grootzand het meest geschikt is en dat de inplanting van de nieuwe sporthal op deze locatie ook een meerwaarde biedt voor de directe buurt:

  • Beide zijn eigendom van het lokaal bestuur.
  • De terreinen in de Oud Kerkhofstraat liggen in recreatiegebied. Er is voldoende ruimte voor een sporthal en een sportterrein. Er zijn directe aansluitingen met wandel- en fietsroutes, maar deze terreinen liggen ook dicht bij een natuurgebied. Bouwkundig stelt dit een aantal extra (duurdere) eisen. Het terrein ligt bovendien aan een minder goed uitgebouwde weg.
  • De terreinen aan het Grootzand liggen aan goed uitgeruste wegen en bieden ook kansen om extra ontsluiting voor de trage weggebruikers te voorzien. Het terrein sluit ook aan bij bestaande sportinfrastructuur en is vlot bereikbaar voor de omliggende scholen. Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om de buurt op te waarderen en meer open, groene ruimte in het centrum van Grembergen te maken. Zo biedt dit terrein niet enkel een meerwaarde voor de sportclubs, maar ook voor heel Grembergen: een open en toegankelijke sportsite met voldoende open ruimte en groen. Voor de invulling van deze open ruimte rekenen we in een latere fase op de inbreng van de buurtbewoners.

We bekeken ook het grotere geheel: waar willen we met onze sportinfrastructuur in Dendermonde op lange termijn naartoe? Hoe kunnen we de infrastructuurnoden van de vele sportclubs in onze stad planmatig aanpakken? We willen daarbij zorgen voor meer aansluitingen bij de Dendermondse sportclubs, minder of geen ledenstops, een efficiëntere organisatie van trainingen en efficiënter gebruik van de bestaande terreinen. De open ruimte voor recreatie is beperkt en die willen we zo efficiënt mogelijk invullen.

Contact

Dienst gebouwen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 74
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.